Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 16

16 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Nordvegen Festspillene har i flere år har arran- gement utenfor Bergen på pro- grammet. I år ble disse samlet i et helhetlig konsept – Nordvegen. «Nordvegr» eller «Nordvegen» er skipsleia langs norskekysten som har gitt Norge sitt navn. I tusen- vis av år har mennesker tatt seg frem her. Artistene Ivar Bjørnson og Einar Selvik inviterte publikum med på en spektakulær reise langs denne leia, i en nyskrevet musikalsk kjærlighetserklæring til norsk kystkultur og 10 000 år med norrøn historie. Her ble gitar og tangenter kombinert med bukke- horn, kraviklyre og andre eldgamle instrumenter. Resultatet var historiefortelling utenom det vanlige. Reisen gikk til Ullensvang hotel, Ullensvang (25. mai), Hengjo, Bekkjarvik (27. mai), Solstrand hotel og Oseana, Os (28. mai) og Moster Amfi, Bømlo (05. juni). På hvert av stoppestedene ble en stedspesi- fikk konsertopplevelse skapt med utgangspunkt i lokalhistorien. I forbindelse med konsertene ble det blant annet arrangert foredrag, familietur, rotur med vikingskip, matopplevelser med norrøn inspi- rasjon og produsert et eget øl. I Grieghallen kunne publikum oppleve den fulle konsertversjonen av verket, som har navnet Hugsjá. Konsertserien er et samarbeid mellom Festspillene og Nordvegen-arenaene, og en del av et fors- kningsprosjekt i regi av Agderforskning. Alle aktø- rene, inkludert artistene, har deltatt på en rekke workshops for å utarbeide innhold, formidling og form, og prosjektet bidrar til økt samspill og kompetansedeling lokalt og regionalt. Hugsjá i Grieghallen var støttet av H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond. «En liten genistrek av fortid og nåtid i skjønn forening … Overmåte vellykket kombinasjon av norrøn historie og moderne samtidsmusikk.» – BT 26. MAI 16 #FE STS P I L L EN E17 KU N ST N ER I S K EG EN ART