Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 97

nabídku a zkuste si odpoči- nout u následujících cvičení. Třeba se o sobě něco zají- mavého dozvíte, a pokud ne, přinejmenším se zrelaxujete. Které dveře života chcete otevřít? Nejprve je nutné naprosto se uvolnit. Nejen psychicky, ale i tělesně. Pohodlně si lehně- te, případně usaď te, zavřete oči a zaměřte pozornost na svůj dech. Dýchejte klidně, pravidelně, pokuste se dý- chat „do břicha“. Poté za- čněte s uvolňováním jednot- livých částí těla, od temene hlavy až po konečky prstů na nohách. Každou část těla prociťte a vnímejte, jak se uvolňuje a příjemně těžk- ne. Velmi vám může pomoci příjemná relaxační nebo ša- manská, případně klasická, hudba jako kulisa. Jakmile dospějete k závěru, že jste plně uvolněni a cítíte se dobře, je možné začít se samotným cestování do mi- nulého života. Existuje mno- ho možných způsobů a tech- nik, vybrala jsem tu, kterou jsem sama na sobě vícekrát vyzkoušela a vyhovovala mi nejlépe.: „Prostě si jen představte, že stojíte nad elegantním schodištěm. Je to to nejkrás nější schodiště, jaké jste kdy viděli. Přímo cítíte hebkost tlustého koberce pod noha- ma. Jasně cítíte také čerstvě naleštěné dřevo zábradlí a docházíte k závěru, že jste připraveni sejít po schodech a odhalit jeden z mnoha svých minulých životů. Schodů je deset, a zatímco se budete držet zábradlí a já budu počítat od deseti do jedné, nechejte své uvolně- ní s každým dalším schodem růst, takže až dojdete až dolů, budete naprosto, úplně a absolutně uvolněni, vláční a relaxovaní. Deset. Sestupte o schod a zdvojnásobte své uvolnění. Devět. Opět násobíte svoji uvolněnost. Osm. Vychutnáváte si pocit tepla, pokoje a klidu. Sedm. Teď se necháváte uná- šet ještě hlouběji do stavu naprostého uvolnění. Šest. Další krok dolů do toho báječného stavu míru a poho- dy. 95