Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 93

přesto jsou ve stálém propo- jení, tudíž vytvářejí dojem jednoty. Pokud ale dojde k i pouze minimálnímu zpoždění během odeslání informace z nedominantní do domi- nantní hemisféry, dostane dominantní stejnou infor- maci dvakrát – jednou přímo a podruhé se zpožděním od nedominantní hemisféry. Zdá se, že významný průlom přinesl výzkumný tým českých vědců z Masarykovy univerzity, kterým se před pár lety podařilo dokázat, že lidé, kteří se opakovaně setkávají s déjà vu, mají významně menší část mozku zvanou hippokampus, než ti, kterým se jev úspěšně vy- hýbá. A co vy, myslíte si, že tajem- ství něčeho tak zvláštního, až tajemného, bylo skutečně odhaleno? (Zdroje: https://paradelle.wordpress. com/2015/09/27/have-i-alrea- dy-written-about-deja-vu/, Richard Webster: Léčení minulými životy, Wikipedia.org) Článok by Veronika Čopáková 91