Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 89

130 centimetrov získavala úlohy hlavne v hororoch, ko- médiách a psychologických filmoch. Za prvý diel Pol- tergeista dostala prestížne ocenenie Saturn Awards, ako najlepšia herečka vo vedľaj- šej úlohe. Druhý a tretí diel jej naopak priniesli nominá- ciu na Zlatú malinu. Zelda Rubinstein sa dokonca obja- vila i v mysterióznom seriáli s názvom Poltergeist – The Legacy, ktorý však s pôvod- nou trilógiou nemá nič spo- ločné. Zvláštne udalosti ohľadom kliatby neobišli ani Zeldu, aj keď v jej prípade boli tem- né sily zhovievavejšie. V čase keď herečka pózovala pre oficiálne fotografie k filmu Poltergeist III, umrela jej matka. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby v čase jej smr- 87