Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 86

obeť tajomnej kliatby. Pri natáčaní druhého dielu s podtitulom Other Side (Dru- há Strana) boli znovu použi- té ľudské ostatky, čo malo za následky ďalšie podivnosti. Po záhadných udalostiach, ktoré sprevádzali prvý diel, sa nový tím pod vedením re- žiséra Briana Gibsona rozho- dol zamiesť stopy a konečne očistiť miesto od zlých du- chov. K rituálu si prizval prí- slušníka kmeňa Maskogiou, profesionálneho šamana Wil- la Sampsona. Tento dvojmet- rový indián kedysi pracujúci ako strážca parku zaujal svo- jim zjavom i česko-sloven- ského režiséra Miloša For- mana. Jeho hereckú kariéru odštartoval Prelet nad ku- kučím hniezdom a od vtedy sa Sampson objavil v nespo- četnom množstve akčných aj dobrodružných filmoch, westernoch a seriálch. He- reckých partnerov mu robili i hviezdy ako Clint Eastwood či Charles Bronson. V jednej zo scén (0:33:27) nám Ste- ve Freeling (Craig T. Nelson) naznačuje, že Taylor vyzerá, akoby práve utiekol s psy- chiatrickej liečebne, čím sa opiera o začiatky Sampso- novej kariéry, ktorú započal Miloš Forman a ukončil práve spomínaný film Poltergeist II – Druhá Strana. 84