Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 85

tajomná bytosť vtiahne do svojej dimenzie. Sám veľ ký Steven Spielberg, čoby sce- nárista prvého Poltergeis- ta, musel po dotočení scény sľúbiť vystrašenej herečke, že podobná scéna sa už viac krát opakovať nebude. Malá Heather o sebe popritom v médiách vyhlasovala, že je imúnna voči strachu. Ak sa ale na spomínanú pasáž (0:37:01) pozrieme znova, veľmi ľahko môžeme jej tvr- denie vyvrátiť. Odtrhnutie čela postele, za ktoré sa Ca- roll Anne drží, totiž vôbec nebolo v pláne. Natáčanie prvého Poltergeista prinies- lo zopár kurióznych situácií a nehôd, no stále šlo pre- važne len o varovné signály, ktorých správa je nejasná dodnes. Na veľ kolepú premiéru prvé- ho dielu sa dostavili všetci účinkujúci, vrátane hereč- ky Dominiue Dunne. Zjavne Vám jej meno nič nehovo- rí. Bude to zrejme tým, že film Poltergeist I  je prvým a zároveň aj jej posledným filmom. Zahrala si v ňom úlohu najstaršej dcéry ro- diny Freelingovcov a už na premiére nevyzerala práve najlepšie. Svojim vzhľadom pripomínala postavu, ktorú stvárnila v epizóde krimi- nálneho seriálu Hill Street Blues. Mihla sa v ňom ako zneužívaná obeť a na to, aby pôsobila utrápene, ne- potrebovala žiadny mejkap. Za utrápeným vzhľadom skrývala Dominique búrlivý vzťah s profesionálnym ku- chárom Johnom Sweeneym, ktorý ju fyzicky a psychicky týral. Potom ako ju napadol v jej vlastnom byte, roz- hodla sa tento búrlivý vzťah ukončiť. John Sweeny roz- chod neniesol ľahko o čom svedčí aj skutočnosť, že 30. októbra 1982 vtrhol v noci do apartmánu svojej expria- teľ ky a vyprovokoval ďalšiu hádku. Šialené divadlo ukon- čil tým, že sa svojej bývalej vrhol okolo krku. Správal sa ako posadnutý démonom a svoju milovanú začal škrtiť. Bezvládne telo Dominique Dunne sa napokon našlo po- hodené v záhrade a jediná vec na ktorú si útočník pa- mätal, boli mohutné ruky, ktorými pevne zvieral jej hrdlo. V tú noc nebola za- vraždená, avšak stalo niečo zvláštne. Skôr ako John Swe- eny stihol precitnúť a uvedo- miť si následky svojho činu, upadla Dominique do ťažkej kómy, z ktorej sa už nikdy neprebrala. Tragédia otrias- la celým Hollywoodom, ale ani zďaleka nešlo o poslednú 83