Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 78

76

2000 - 2009

Dá-li se o nějaké době hovořit , jakožto o zlaté éře asijského hororu , tak je to právě nedávná první polovina v prvním desetiletí 21 . století . Pouhé dva roky po fenomenálně úspěšném Ringu objevuje Takashige Ichise společně s téže populární postavou japonské kinematografie Kiyoshi Kurosawou zázračný hororový talent – mladého režiséra Takashi Shimizua a s ním přichází nový fenomén , o nic méně známý , než předchozí Ring , jménem Ju-on ( 2000 ), který stejně tak , jako Nakatovo veledílo , oživuje starodávné duchy yūrei v moderní době . Začátek 21 . století se stává nejplodnějším obdobím J-hororu i asijského hororu celkově v dějinách . Po Juon a Ju-on 2 přichází na svět Kurosawovo Kairo ( 2001 ), následně Nakatův druhý zářez Dark Water ( 2002 ), The Eye ( 2002 ) – nejslavnější dílo bratří Pangů , Miikeho One Missed Call ( 2003 ), remaky Shimizuova Ju-on vydané pod názvem Ju-on : The Grudge ( 2003 ) a Ju-on : The Grudge 2 ( 2003 ), nejznámější hororové dílo siamského poloostrova – Shutter ( 2004 ), nebo série Ichiseových moderních kaidanů jménem J-Horror Theatre . Takřka každý z těchto hororových kultů se stal natolik populárním na západě , že vzniká obrovské množství amerických remaků , které mají těžko pochopitelné , japonské duchařské příběhy přiblížit západnímu chápání . Stalo se tak a tržby byly fenomenální . Asijský horor dobyl svět !
Léta 1998-2005 , což je období , kdy každý rok vzniklo několik hororových titulů , které se bez mrknutí oka dají označit za kultovní , však ani zdaleka nepřejí pouze vzkříšenému duchařskému žánru . Ač klasický Japan shock , respektive pinku eiga patří více méně době minulé , tak se stejně počátkem milénia rodí několik J-hororů , jejichž hlavními aspekty jsou brutalita a jejich účelem není děsit , nýbrž šokovat . Do vitríny této nové vlny J - exploitationu se řadí např : Audition ( 1999 ), Battle Royale ( 2000 ), Ichi the Killer ( 2001 ), Visitor Q ( 2001 ), Suicide Club ( 2001 ) a mnoho dalších , které měli na svědomí umělci , jejichž slávu zajistila převážně „ zlatá éra “ hororu v Japonsku , jako Takashi Miike , nebo Shion Sono . Není divu , že celý svět včetně Ameriky i
2000 - 2009 Dá-li se o nějaké době ho- vořit, jakožto o zlaté éře asijského hororu, tak je to právě nedávná první polo- vina v prvním desetiletí 21. století. Pouhé dva roky po fenomenálně úspěšném Rin- gu objevuje Takashige Ichise společně s téže populární postavou japonské kinema- tografie Kiyoshi Kurosawou zázračný hororový talent – mladého režiséra Takashi Shimizua a s ním přichází nový fenomén, o nic méně známý, než předchozí Ring, jménem Ju-on (2000), který stejně tak, jako Nakatovo veledílo, oživuje starodávné duchy yūrei v moderní době. Začátek 21. století se stává nejplodnějším obdobím J-hororu i asijského hororu celkově v dějinách. Po Ju- on a Ju-on 2 přichází na svět Kurosawovo Kairo (2001), následně Nakatův druhý zářez Dark Water (2002), The Eye (2002) – nejslavněj- ší dílo bratří Pangů, Miikeho One Missed Call (2003), re- maky Shimizuova Ju-on vy- dané pod názvem Ju-on: The Grudge (2003) a Ju-on: The Grudge 2 (2003), nejznámější hororové dílo siamského po- loostrova – Shutter (2004), nebo série Ichiseových mo- 76 derních kaidanů jménem J-Horror Theatre. Takřka každý z těchto hororových kultů se stal natolik popu- lárním na západě, že vzniká obrovské množství americ- kých remaků, které mají těž- ko pochopitelné, japonské duchařské příběhy přiblížit západnímu chápání. Stalo se tak a tržby byly fenomenál- ní. Asijský horor dobyl svět! Léta 1998-2005, což je ob- dobí, kdy každý rok vzniklo několik hororových titulů, které se bez mrknutí oka dají označit za kultovní, však ani zdaleka nepřejí pouze vzkří- šenému duchařskému žán- ru. Ač klasický Japan shock, respektive pinku eiga patří více méně době minulé, tak se stejně počátkem milénia rodí několik J-hororů, jejichž hlavními aspekty jsou bruta- lita a jejich účelem není dě- sit, nýbrž šokovat. Do vitríny této nové vlny J - exploita- tionu se řadí např: Audition (1999), Battle Royale (2000), Ichi the Killer (2001), Visitor Q (2001), Suicide Club (2001) a mnoho dalších, kt \Hq&BHݱ&pH[q&KZX1o0]HZ\[H1fY]qo&8'KB0H0\x'ܛܝH\ۜKZZ\HZZZKX”[ۈۛˈ[H]K1oB[0Hݱ&#Y]&[Y\ZH