Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 77

(1991) a po něm ještě něko- likero dalších, jemu podob- ných. Opravdová revoluce japon- ského hororu přichází, ale až později v druhé polovině 90. let. V čele této největší transformace, jakou kdy ja- ponský hororový svět zažil, stanul producent Takashige Ichise a z dosud neznámého, uzavřeného světa japonských hrůz, udělal světoznámý fe- nomén a jeho filmy začaly děsit diváky, po celém světě. Ta opravdová hororová re- voluce započala roku 1998, kdy pod Ichiseho produkcí za spolupráce režiséra Hidea Nakaty a scénáristy Hiroshi Takahashiho vzniká největší japonský hororový fenomén všech dob – Ring (1998). Ten nejen že měl obrovské divácké ohlasy, jak v zemi původu, tak i ve světě, ale zároveň oživoval japonský tradiční kaidan a zasadil jej do moderní doby, a dává tak za vznik termínu J-horror, což je neoficiální fanouškov- ské označení a pod nímž se rozumí něco, jako moderní kaidan. Netrvalo dlouho a po úspěchu této hororové inovace, bylo na světě i jeho pokračování s názvem Ring 2 (1999) a japonský horor do- stává tak svoji novou a ne- zaměnitelnou podobu. 75