Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 72

SÉRIA NA TÉMU: ÁSIJSKÝ H OROR .PART 3. 1980 - 1989 Nová dekáda rozšířila asijský filmový underground ještě více, než jakákoliv předcho- zí. V minulých desetiletích se hororu v Asii věnovalo výhradně Japonsko, v tomto, se již točily levné, nízkoroz- počtové horory po celé Asii. Výhradně tedy v Hongkongu, občas ale do sbírky přispěly země, jako Indonésie, Filipí- ny či Jižní Korea, ale hlavním tahounem asijského filmové- ho undergroundu bylo opět a zase Japonsko. V Japonsku stejně tak jako v minulém desetiletí vládly pinku eiga, avšak začala se rodit nám dobře známá ex- ploitation, zaměřené ne to- lik na erotické násilí, nýbrž na gore, které kromě daleko větší odvahy, vyžadovalo i daleko větší rozpočet. Prů- kopníkem v gore, byla ex- trémně násilná, z části i pa- rodická a dnes již kultovní, sedmi dílná série Guinea pig, zaměřená převážně na muče- ní a destrukci lidského těla, která je dnes dobře známa snad každému fanouškovi expoitation filmů po celém 70 světě. Po Guinea pig při- chází téže velmi populární gore-exploitation Shiryo no wana (1988). Do prostředí japonského konvenčního pin- ku vstupuje režisér Hisayasu Satô, jehož filmy jsou zba- veny veškerého stereotypu a i přes fakt, že se stále drží mantinelů pinku eiga, stá- vají se mnohem násilnější a zvrácenější a hranice filmové brutality se začne stále více posouvat kupředu. V Hongkongu je situace více méně obdobná, tudíž je roku 1988 zavedeno speciální ra- tingové označení filmů, roz- dělené do tří kategorií. Filmy třetí kategorie jsou buď ero- tické, případně pornografic- ké, anebo extrémně násilné a jsou nepřípustné komuko- liv, kdo ještě nedovršil osm- nácti let. Pojem film třetí kategorie alias HK CAT III, se však dostal do diváckého podvědomí, jako označení pro exploitation výrobené v Hongkongu. Jedním z prv- ních provokativních režisérů zaměřených na CAT III filmy se ve své době stává Tun Fei Mou, který přichází s jedním