Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 67

(The Dark World/2013), tak si určite spomenie i na úlisného Lokiho (Tom Hiddleston), ktorý sa v závere zmocnil As- gardského trónu v iluzinárnej podobe samotného Odina. Svoju bezstarostnosť si však Loki užíva, až kým za ním nepríde na návštevu jeho milovaný braček Thor (Chris Hemsworth). Ľahkovážna rodinná dráma však vyústi v apokalypsu až príchodom (a zároveň i odchodom) ďalšieho rodin- ného príslušníka a medzi hašterivými bratmi sa obja- vuje bohyňa smrti Hela (Cate Blanchett). Tá nielenže zničí Thorovi milované kladivo (Mjollnir), ale počas šarvátky sa jej podarí zahnať bratov až na planétu Sakaar, ktorej vládne priteplený Veľmajster (Jeff Goldblum). Zatiaľ čo sa Lokimu podarí získať jeho priazeň, Thor sa ocitne v aréne po boku takých indi- víduí, akými sú napríklad kamenný bojovník Korg, či chrobáčí Miek, ktorý má k amputovaným rukám pripe- vnené meče. To však ešte netuší, že ho čaká zápas s rešpektovaným šampiónom Hulkom. 65