Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 63

s názvom Vojna s lasičkami 1149 (názov sa v slovenčine môže líšiť). Chcel by si odkázať niečo čitateľom, komiksoým fanúšikom či budúcim čitateľom Myšej Hliadky? Najlepším miestom na nájde- nie informácii o Myšej Hli- adky je stránke www.mouse- guard.net. Dá sa tam nájsť tiež odkaz na môj blog, ktorý aktualitujem každý utorok a môžete na ňom nájsť infor- mácie k mojím pracovným procesom a rôzne posty zo zákulisnej tvorby – a samoz- rejme odkazy na moju osobu na sociálnych sieťach. Ďakujem za rozhovor a ešte posledná otázka: Za akých okolností by ste navštívili nejaký český alebo sloven- ský comic-con? (Máme vážne skvelé pivo.) Na záver pra- jem veľa úspechov v Ďalšej tvorbe. Rozhovor by William Nay Ha… to by bolo krásne, ale bohužiaľ mám tento a budúci rok obmedzený rozpočet na tieto akcie, takže som si ich zakázal. Tiež potrebujem byť doma vo svojom štúdiu a pracovať na ďalších projek- toch. 61