Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 60

Dragons dobrodružstvá. Myši mi prišli ako najvhodnejší kandidáti na hrdinov mojich príbehov, pretože sú také malé, jemné a tak nízko v potravinovom reťazci. Keď hlavné postavy prichádzajú na svet s takouto nevýhodou a ešte ju aj prekonajú, vyt- vorí sa pôsobivý príbeh. Ďalšia klasická otázka: Ktorá z tvojich vytvorených postáv je tvojou najobľúbenejšou? Prečo? Toto je ťažká otázka, pretože mám rád všetky moje post- avy. Inak by sa nedostali za hranicu konceptu. Ale mám zvláštnu slabosť pre Strašáka a Čekana. Strašáka preto, lebo som mu dal vlastné chyby, kvôli ktorým váha a ktoré môžem vzťahovať sám na seba. Čekan je postava, ktorá bola už v prvej knihe Myšej Hliadky, a vďaka tomu som sa jej viac povenoval v druhej časti a v tretej som odokryl jeho minulosť… Jed- noducho cítim povinnosť vracať sa k tejto postave a prehlbovať jej charakter v každej knižke. U nás je Myšia Hliadka ešte len na začiatku, ale u vás už má niekoľ ko pokračovaní a doplnkov. Môžeš nám o tom 58