Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 59

vydavateľstvu Archaia, ktorý ich zaujal natoľ ko, že so mnou uzavreli zmluvu. Čo sa týka neúspechov, tak som mal celkom šťastie. Od vydania prvého komiksu sa mi nestali žiadne nepríjem- né zážitky. Dovolím si ale priznať, že väčšina mojich neúspechov pochádza z čias pred Myšou Hliadkou. Sú to nápady, príbehy a postavy, ktoré sa nikdy nedostali za hranicu konceptu. Nedos- tali sa ďalej nie preto, že by neboli dostatočne dobré, ale že som bol málo motivovaný ich dokončiť. Takže dostávame sa k tvojmu komiksu Myšia Hliadka. Keď si na nej robil, bol si autor príbehu aj ilustrátor. Ktorá z týchto dvoch rolí bola pre teba ťažšia? Obidve sú ťažké pre rôzne dôvody. Kreslenie vyžaduje viac času a je to činnosť, ktorá má veľmi zložitý pro- ces, takže celkovo by som povedal, že je to tá ťažšia časť. Zas na druhej strane písanie mi nepríde také prirodzené… aspoň teda nie pekné písanie. Hľadanie as- pektov zlého písania je pre mňa ťažšie ako hľadanie chýb v mojich kresbách. Máš svojho obľúbeného ilus- trátora? Komiksy? Spomenul by si nám možno aj celú sériu? Milujem prácu Edmunda Du- laca (bol študentom Arthura Rackhama), E. H. Shepard, Tony DiTerlizzi, Cory Godbey, Jeremy Bastian, Gabriel Ro- driguez, Mike Mignola, Rick Geary… najviac vzhliadam k práci týchto ľudí. Prečo svet zvierat a prečo myši? Veľmi ma baví rozprávať príbehy o zvieratách. Wind in the Willows je môj najobľúbenejší a ako dieťa som zbožňoval Disneyho Robina Hooda. Chcel som rozprávať príbehy o zviera- tách, ktoré by boli rovnako epické ako moje Dungeons & 57