Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 53

ampunku a neustále jsem poslouchala řeči typu: „Škoda, že to tu nikdo nedělá“ a „V ČR přece není žádný steampunk“. I proto jsme se s kolegyní Marti- nou Bellovičovou rozhod- ly, že vytvoříme stránky s aktivním každodenním obsahem, které nebudou pouhou další stránkou na sdílení anonymních foto- grafií, jakých je na fb spousta. Snažíme se li- dem přibližovat rozličné tvůrce a to jak české, tak i zahraniční, ale také zvyšovat obecné povědomí o tom, co všechno může být steampunk. Mnoho lidí třeba neví, že steampunk zasahuje i do postapa nebo lolita módy, neví jaký je rozdíl mezi dieselpunkem a atompunkem. Našim cí- lem je zvyšovat o tomto subžánru podvědomí a přinášet také informace o akcích, událostech a no- vinkách. Nemohla by si vymenovať nejakých českých a slov- enských umelcov, ktorý sa aktívne venujú steam- punku? Skvělými výrobci kostýmů jsou například Karel Strmý nebo Valerie Reková. Krásné šperky má značka Steam City Leony Jurtíkové, lolita steam- punk vyrábí Porcelain Doll. Plno krásných kostýmů lze vidět na našich akcích nebo stránkách. Psaní ste- ampunku se na Sloven- sku věnuje Martin Jurík a Peter Jelínek, u nás v ČR jsem to já a Petr Schink. Hudební steampunkovou skupinu máme v ČR jen jednu a jsou to Clockwork animals se zpěvačkou Mar- tinou Bellovičovou, která je zároveň skvělou spiso- vatelkou a Djkou. Ako by si opísala ste- ampunkovú komunitu v Česku/na Slovensku? Je velmi specifická. Není sice statisícová jako v zahraničí, ale myslím, že i tak se tu najdou zají- maví lidé, kteří se podí- lejí na tom, jak vypadá český steampunk. Co se týče kostýmů a kvality výrobků myslím, že je se zahraničím srovnatelná, bohužel to tu nedělá tolik lidí. Počet tvůrců, kteří se věnují výrobě kostýmů, by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Obecně mys- lím, že steampunkeři jsou poměrně pohodová a přátelská komunita, která se mezi sebe nebojí příjmat 51