Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 38

Regal burger: brigáda vo fastfoode Počas leta sa toho všetkým určite veľa udialo – možno to bola prvá láska (alebo ‘len‘ láska), prípadne nejaké iné dobrodružstvá. Pre mňa to znamenalo prvú dlhodo- bú brigádu. A kde inde za- čať, keď nie v nejakom fast- foodovom reťazci. V mojom prípade to teda ne- bol (nechválne) známy Mc- Donald ale pomerne nový Regal Burger. Skôr, ako vám popíšem moju vlastnú bri- gádnickú skúsenosť, priblí- žim najprv, čo vlastne Regal Burger je. Článok by 36 Regal burger vznikol v roku 2012, no najprv len ako Bra- tislavský regál – facebooko- vá stránka mapujúca kva- litné potraviny v tržniciach a obchodoch Bratislavských ulíc. Časom sa ale vyšvihli až k vareniu a príprave burgrov, ktoré poznáme dnes. Svoj koncept nazývajú „Fast ca- sual“, čo je spojenie fastfo- odovej rýchlosti a kvality na úrovni prvotriednej reštau- rácie. Pokiaľ vás zaujíma, čo za mäso používajú pri prípra- ve, tak je to 100% hovädzie mäso z farmy Turová. Dikobraz