Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 33

Nedeľa. Posledný deň sa sl- niečko neukázalo. V tento deň sa konali vyhodnotenia súťažiacich, či už karaoke, kresba alebo cosplay. Všet- kým víťazom gratulujem. Ľudí tu bolo už pomenej. Bo- hužial sme nestihli Cosplay divadlo .Na tomto ročníku bola aj jedna čínska filmár- ska spoločnosť, ktorá pred- stavila svoj koncept 3D di- vadla. Po menšej prechádzke po areáli sme sa už vybrali do- mov. Samozrejme ma zaujímali aj názory ostatných návštevní- kov. Väčšinou ste hodnotili v rozmedzí od 1 do 10 medzi 5 až 7, samozrejme niektorí aj viac, iní menej, väčšinou bol problém s kapacitov. Ľudia z Venedi sa cítili bezpečnej- šie vďaka oploteniu. Výhrady voči priestorom mali väčši- nou ľudia, ktorí zažili ešte Istropolis. Stretol som veľ ké množstvo ľudí, pre ktorých bol tento ročník ich prvým. Fotky na ďalšej strane -> 31