Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 31

Bol tam stánok Občianske- ho združenia slovenského planetária. Táto skupina sa snaží popularizovať astro- nómiu vrámci Bratislavy. Organizujú verejné pozoro- vania hviezd, rôzne pred- nášky ohľadom astronómie. Bohužiaľ počasie nám moc neprialo na pozorovanie. Je však super, že sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o astronómiu, určite odporúčam si zistiť niečo viac o tomto združení. Bolo to zaujímavé, chalani vedia veľa zaujímavých vecí. Po tomto stretnutí sme sa ešte prešli trochu po areáli a pomaly sme sa zberali do- mov. Sobota. Prichádzame medzi prvými. Na tento deň som sa tešil. Počasie nám zase neprialo, od rána prší. Už na prvý pohľad je vidno veľ ké množstvo ľudí. Prvá zastáv- ka tohto dňa bola Zóna Ih- risko, kde sme si zahrali nie- ktoré spoločenské hry. Páni z Ihriska nám veľmi rýchlo vysvetlili pravidlá, asi im pri- šlo ľúto, keď nás videli, ako sa tam trápime s pravidlami. Ešte sa k nám aj pridali na jednu hru. Potom sme sa presunuli do Art Zone, kde umelci vy- stavovali a predávali svoje 29