Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 30

Tak je to tu, Comics Salón, festival zameraný na fanta- sy, anime,sci-fi a gaming. Najväčši festival tohto žán- ru konajúci sa na Sloven- sku, konkrétne v Bratisla- ve. V tomto článku chcem opísať svoje pocity, názo- ry návštevníkov a atrak- cie, s ktorými ste sa mohli stretnúť. Bolo tu možné vidieť množstvo výborných cosplayov. Piatok prichádzam s menším meškaním okolo pol štvr- tej, privíta ma mladík, ktorý to nezvládol s alkoholom a priateľským gestom mi ukáže jeho obed. Kamarátka mi mi opisuje, ako stála hodinu v rade, v tej chvíli som ďakoval za to, že meškám. Dobre, prvá zastávka bola pri stánku s jedlom. Treba dopĺňať energiu. Keďže v piatok tam ešte ne- bolo toľ ko ľudí, skúsili sme niektoré hry, napríklad Ocu- lus. Ďalej sme sa presunuli do zóny Dell, bohužiaľ tam sa mi nepodarilo dostať k vyskúšaniu produktov. (Medzi rečou pár ľudí som tam videl každý deň, ale okej, každý po svojom.) Vonku pozerám stánky, po- časie nám moc neprialo. 28