Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 26

VIDEO COMING SOON Výsledky a ocenenia: Meeting Point Europe (hlavná cena pre najlepší európsky film roka) - Raw (Grave) Cinematik.doc (sekcia dokumentov v distribúcii za ostatný rok) - Diera v hlave Cena divákov (ocenenie divákov Cinematik 2017) - Umenie milovať (Sztuka Kochania – Historia Michaliny Wisłockiej) Cena primátora - Nespoznaný 24