Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 24

22

Predposledným filmom na ktorom sme sa zúčastnili bolo Vnútorské slnko , ktoré na mňa vôbec nezapôsobilo . Riešil sa tam problém umelkyne , ktorá si nedokázala nájsť vzťah po rozchode so svojím predchádzajúcim manželom . Takéto filmy celkovo nemám rada , plus sme k tomu ešte sedeli na zemi opretí o stenu , lebo bolo plné kino a prišli sme neskoro : DD
Dali sme si potom na skoro dve hodiny voľno . Posledným film bol RAW , ktorý sa premietal v Dome umenia a v nedeľu bol vyhlásený aj za najlepší film celého festivalu . Možno ste ho už viacerí videli , tak nebudem ho nejako detailne opisovať . Jednalo sa o hlavnú hrdinku , ktorá trpela zvláštnou chorobou , ktorá jej zvyšovala chuť na mäso – a nie na hocijaké , ale na ľudské . Príbeh sa odohráva na pôde veterinárnej školy , kde ju jej sestra učí , ako sa vyrovnať s týmto prekliatím . Úprimne som si myslela , že tento film bude oveľa viac krvavejší , ale to čo tam bolo bohate stačilo . Trošku to u mňa pokazili s koncom , ale zas nie je to až tak veľké mínus .
F : Z nočného programu to bude nie hororový ale krvavý snímok francúzsko-belgickej spolupráce Raw ( Grave ). Šestnásťročná Justine predstavuje typickú bifľošku a odchádza na vysokú veterinársku školu , ktorú navštevuje aj jej sestra . Privítanie bažantov prebieha vo veľkom štýle . Prehodenie postele a oblečenia cez okná , párty , zoznamovacie hry a všetko to zakončí zjedenie surového mäsa . V tom vegetariánka Justine objaví nepoznanú chuť , ktorá ju úplne ovládne . Postupom času zisťuje o sebe a svojej rodine skrývané tajomstvo . Film plný krvi , tajomstva , vysokoškolského života a drámy . 5 / 5
Predposledným filmom na ktorom sme sa zúčastnili bolo Vnútorské slnko, kto- ré na mňa vôbec nezapôso- bilo. Riešil sa tam problém umelkyne, ktorá si nedoká- zala nájsť vzťah po rozchode so svojím predchádzajúcim manželom. Takéto filmy cel- kovo nemám rada, plus sme k tomu ešte sedeli na zemi opretí o stenu, lebo bolo plné kino a prišli sme nesko- ro :DD Dali sme si potom na skoro dve hodiny voľno. Posled- ným film bol RAW, ktorý sa premietal v Dome umenia a v nedeľu bol vyhlásený aj za najlepší film celého festiva- lu. Možno ste ho už viacerí videli, tak nebudem ho neja- ko detailne opisovať. Jednalo sa o hlavnú hrdinku, ktorá trpela zvláštnou chorobou, ktorá jej zvyšovala chuť na mäso – a nie na hocijaké, ale na ľudské. Príbeh sa odohrá- va na pôde veterinárnej ško- ly, kde ju jej sestra učí, ako sa vyrovnať s týmto preklia- tím. Úprimne som si myslela, že tento film bude oveľa viac krvavejší, ale to čo tam bolo bohate stačilo. Trošku to u mňa pokazili s koncom, ale zas nie je to až tak veľ ké mí- nus. 22 F: Z nočného programu to bude nie hororový ale krvavý snímok francúzsko-belgic- kej spolupráce Raw (Grave). Šestnásťročná Justine pred- stavuje typickú bifľošku a odchádza na vysokú veteri- nársku školu, ktorú navšte- vuje aj jej sestra. Privítanie bažantov prebieha vo veľ- kom štýle. Prehodenie po- stele a oblečenia cez okná, párty, zoznamovacie hry a všetko to zakončí zjedenie surového mäsa. V tom vege- tariánka Justine objaví ne- poznanú chuť, ktorá ju úplne ovládne. Postupom času zis- ťuje o sebe a svojej rodine skrývané tajomstvo. Film plný krvi, tajomstva, vysoko- školského života a drámy. 5