Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 22

20

F : Od druhej hodiny nasledoval poľský film Detské ihrisko ( Plac zabaw ), ktorý bol zaradený do hlavnej súťaže o najlepší film . Film popisuje posledný deň troch detí na základnej škole . Každé z nich vyrastá v iných sociálnych a morálnych pomeroch . Ponúkol excentrické zobrazenie súčasného chovania detí , ktoré je značne ovplyvnené okolím a ďalšími faktormi . V tomto filme sa detské zaľúbenie a láska premenia na zvrhlú násilnosť , ktorá je zakončená útokom na to najnevinnejšie , to čo to je ti už prezradí samotný film . 4 / 5
AD ( Spoiler alert ): Poľský film Detské ihrisko mal spravené veľké promo na začiatku aj počas celého festivalu , a mal mať prečo . Príbeh sa odohráva posledný deň školy okolo troch hlavných hrdinov deviateho ročníka , dievčaťa a dvoch chalanov . Dievčaťu sa páči jeden z týchto dvoch chalanov . Je trošku pri tele , zistí si od atraktívnej spolužiačky , ako má zbaliť chalana a dokonca od nej dostane aj kondóm . Zorganizuje cez ňu tajné stretnutie , zabezpečené vyhrážkou . Po ceremónii na konci roka sa stretnú v ruinách za školou , pričom ich jeho druhý kamarát nahráva na kameru . Dievča sa svojho idola spýta , či by nezačali spolu chodiť , no ten ju pomerne slušne odbije .
Keď takto skončí , vytiahne kondóm a strká ho chalanovi do ruky , pričom on na ňu iba neveriacky pozerá . Začne sa jej vysmievať a nadávať jej , že je sprostá , medzitým príde jeho kamarát s kamerou a na video ju osočujú a nadávajú jej . Pod tlakom sa dievča rozplače a utečie z tohto miesta . Človek by si myslel , že týmto ten film skončí , ale to by sa veľmi mýlil .
Chalani sa vydajú do mesta , chcú si ísť kúpiť novú počítačovú hru . Oba obchody sú však zatvorené , jeden dokonca z dôvodu opráv . Blbnú v nákupnom centre , kde narazia na jedného , asi trojročného chalana , ako sa vozí v autíčku . Odvedú ho za ruku von z nákupného centra a prechádzajú sa s ním pár hodín po meste s cieľom prísť do blízkeho lesa . Chlapec sa začne ku koncu vzpierať , no nepomôže mu to a chalani ho ťahajú ďalej . Dostanú sa na pole pri lese , popri ktoré vedú koľajnice . Sadnú si a chlapec začne plakať .
20 F: Od druhej hodiny nasle- doval poľský film Detské ih- risko (Plac zabaw), ktorý bol zaradený do hlavnej súťaže o najlepší film. Film popisuje posledný deň troch detí na základnej škole. Každé z nich vyrastá v iných sociálnych a morálnych pomeroch. Ponú- kol excentrické zobra [YB#X\۰Zݘ[XH]0KܰHHq#[Hݜ][B0[HH1#[1hp[ZHZܛZK][YHH]HKB/[YHH0\H[Y[XHB0\[iKܰHHKB۱#Y[H0HHZKB[ZhZYK1#[HHqo^Y0H[[H[K HZ[XH1hZKq#[HXZZ0H[X\]Z]BH[Y\KY]#XHHݛښšYH0]K1#ZHH^q#X[BHqiK[HBY\Hqh[HZKQ [\[\ N/H[H]HZ\›X[][Hq/H[›Hq#ZX]HZ#X\[0Z™\][KHX[XqiHq#[˂XZH]HY BHqb1hZH]X[݈]X]Zœ#[ZKY]#XqiXHH[[݋Y]#Xqi]HH0q#ZBY[0X[KB݋HhZHH[K\0BH]Z0]ZqoXq#KBKZpH[qiH[[HBۘHZ[HZۙ0Kܙ[^ZH^1bBZH]]YKX^q#YKBHZqoK\[pۚZBHۘHHH][[HHYZY\KH0\iHqiHݰ#pKBq#[ݰKؘHؘHhXZ]ܙ[KY[BۘH0H]Z\H[KHKB^XHHYZ\Hڜ#KBZ[[KZHްH]]0q#ZKY0HZBۈZ\Z[HBX0YZH0\B0[Y\HYq/H\iB0^Z\K\XBq#[HHۘHY\qiK›\p1oH]HH[[B1iXZZ1#[Z[BHHH\KHܰBY0/ZXKYHB\Xq#[HZqiKq#Z۱#pK]XZBۙ0HHH[[ݚBZKq#[HۈH1bHXB]\XXHޙ\Kq#[HBZ\ZY]qiHHY0]qiHZoHH0KYY]0[HKBHZ[X\][Y\HBHY[H#]ZHY0KBZZZHHY]B#XHޜq#YHH]q#ZYH›ZY\K1#ݙZHH^\[ oH0[][[H۱#pK[BHHq/ZHp[[