Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 16

vo forme agresora. Po tom, ako zistí o koho ide začnú hrať dominantnú hru, ktorá sa im vymkne z pod kontroly. 3.5/5 AD: V ten deň nás už čakal tretí film v Dome umenia - Elle. Hlavná hrdinka bola neskutočný charakter – bolo vidno, že ju nedokáže nič zastaviť. Film plný popre- pletaných vzťahov, v ktorom sa nachádza trošku násilia a trošku sexu, sa určite zara- ďuje medzi najoriginálnej- šie diela na tomto festiva- le. P.S.: Všetko sa zároveň točilo okolo počítačových hier a nevysvetlenej masovej vraždy otca Elle. Myslím, že vážne sa to už viac zmixovať nedalo. Hodnotenie: dobrý. Sprisahanie šedej rasy. Čo vám pri tomto názve napa- dá? Áno, jedná sa o mimo- zemšťanov. F: Prejdeme na záhadnú tému, a to tému UFO, ktorú opisuje nový slovenský celo- večerný dokument Sprisaha- nie šedej rasy, ktorého reži- sér je Maroš Berák, pričom samotný dokument vznikal 6 rokov. V dokumente sú rôzne výpovede ľudí, ktorí mali ne- jaký z kontaktov s UFO alebo mimozemskou civilizáciou. 14 Dokument bol autentický, a to hlavne z použitia bež- ných priestorov (reštaurácia, byt…) a z ľudí, ktorí vypadajú ako blázni. No sú skutočne blázni? 2/5 AD: Tento slovenský doku- ment určite nebol spravený na medzinárodnej úrovni, ale mal aj niečo do seba. Naj- častejšie sme mali možnosť počuť názory od filozofa, fyzika, psychológa a očitých svedkov, ktorí už mali niečo dočinenia s extraterestriál- nym životom. Zvyčajne po- čúvame o tomto fenoméne z Ameriky, ale počuť také niečo hovoriť ľudí zo Sloven- ska? Bola to určite rarita. Na konci premietania sme mali možnosť režiséra bombar- dovať otázkami – nechápala som, ako to, že je režisérom tohto snímku, a vie o danej téme tak málo? Moc nás svo- jimi odpoveďami nepresved- čil a zmizli sme z tade pri prvej príležitosti. Vo štvrtok pre nás končil program o pol desiatej, ve- černé filmy sa nám nepozdá- vali, tak sme to nechali tak.