Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 15

balerínou v Boľšoj teatre. Musí sa vydať na dlhú cestu sústredenosti, odhodlania, trpezlivosti a ukázať svoj ta- lent. Podarí sa jej svoj detský sen splniť? 5/5 AD: Film, ktorý ma na konci dojal a zarezervoval si u mňa jednoznačne hodnotenie ako výborný - Boľšoj. Ak ste ho ešte nevideli, tak hor sa do toho. Trošku pri- pomína snímku Čierna labuť (nielen tým, že hlavnou té- mou bol balet), no bol oveľa viac prepracovanejší. Nema- la som od neho vysoké oča- kávanie, no milo prekvapil. Možno by som trochu vy- pichla výber dospelej verzie hlavnej hrdinky, oproti jej detskej verzii mi bola menej sympatickejšia, pričom jej charakter (aspoň podľa mňa) nemal pôsobiť takým doj- mom. Strih, príbeh, kostými, prostredie.. vážne nemám čo vytknúť. F: Z Ruska prejdeme do Francúzska, kde sa odohráva dramatický príbeh Elle (Elle). Hlavnou hrdinkou je Michèle, ktorá je šéfka prosperujúcej firmy na výrobu videohier. Michèle je dominantný typ, či už v práci alebo v osob- nom živote. No do jej života vstúpi nový živel, a to muž 13