Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 13

val svojim detstvom, ako si v noci pri táborení hovorili strašidelné príbehy. Samotný film sa odohráva na mieste neďaleko francúzskych lesov, do ktorých sa vybral skaut- ský tábor. Jeden zo skautov, dvanásť-ročný Sam, je týraný svojim oddielom a preto sa vydáva pátrať po legende, o takzvanom Kaiovi, ktorý žije v lese. Neľútostný boj zla a dobra, týrania a milosti. Je zlý, ten čo týra alebo ten, čo zabije tyrana aby ochránil týraného? AD (Spoiler alert): V tom is- tom čase sa premietal film Vinyan – doteraz si nie som istá, či som si vybrala správ- ny film na tento večer. V tomto filme mal byť cítiť teror – trošku mi pripomínal Wrong Turn (Pach krvi), len- že tu sa nejednalo o teror od zmutovaných jedincov, naro- dených z incestu… Namiesto toho hlavných hrdinov (skau- tov) vyvražďoval starší muž, ktorému bola vzatá pôda, a jeho pomocník, nazvaný od skautov menom Kai. Predví- davý koniec, nie až taký bru- tálny, ale ako večerná zábav- ka to bolo dostačujúce. Nie som si istá, ktoré hodnotenie som dala, ale spätne by som mu dala rating dobrý/prie- merný. 11