Punkstream ONLINE 11/12.2017, 01.2018 - Page 11

AD: V stredu sme sa zúčast- nili programu už o jedenástej doobeda, kedy si Fallen po- zrel film Prázdnota. Keďže som na filme osobne nebola, bližšie review vám poskytne on. F: Z ďalšieho filmového dňa si opíšeme belgický film Prázdnota (Waste Land), ktorý zobrazuje príbeh de- tektíva Lea, ktorý vedie ne- vysporiadaný život medzi rodinou a prácou. Leo stále viac sklúčenovanejší svojou prácou a minulosťou plní svoj posledný prípad, a to vyšetrenie vraždy muža z Konga. Počas vyšetrovania objavuje stopy, ktoré vedu k prepojeniu k čiernej mágie a kultúry. Jeho frustrácia a prázdnota je stále hlbšia, no naopak je stále bližšie k tem- ným silám. Podarí sa mu ub- rániť a vypátrať vraha? 3/5 Ďalej si predstavíme ma- ďarský film režisérky Ildikó Enyedi, ktorá sa vo svojom filme O tele a duši (Testről és lélekről) snaží prepojiť ľudské sny s tými zvierací- mi. Ústrednými postavami sú riaditeľ bitúnku a nová kontrolórka kvality, ktorá je uzavretá do seba a svojej práce. Film prináša umelec- ké spracovanie a prepojenie týchto dvoch ľudí, ktorí zis- ťujú, že majú niečo spoločné, a to sny. Postupne sa snažia tieto sny premeniť v realitu. Podarí sa im to? 4/5 AD (Spoiler alert): O tele a duši - film, ktorý sa niesol v ponurej atmosfére každo- denného života ľudí, ktorí pracujú v bitúnku. Príbeh sa odohráva okolo dvoch od- lišne zmrzačených ľudí, fi- nančného riaditeľa bitúnku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. Čím boli odlišní od ostatných ľudí? Riaditeľ mal chromú ruku a kvalitárka tr- pela autizmom. Čo týchto dvoch ľudí spájalo? Máva- li rovnaký sen, v ktorom sa vyskytovali jeleň a laň. Kaž- dú noc sa im zdalo o tom is- tom, pričom každý zastupo- val svojho snového avatara. Tento film mal určite niečo do seba, najviac sa mi páči- la jemná gradácia deja, pri ktorej som sa však nenudila. Ohodnotila som ho ako dobrý. Predposledný projekt tohto večera bol dlho-očakávaný slovenský film DOGG. Už pri čítaní popisu som si spome- nula na iný film, ktorý mal premiéru na začiatku tohto roka – XX. Celý film sa zakla- dal na rozpovedaní štyroch dokopy nesúvisiacich príbe- 9