proresto 4/2015 - Page 49

HUOMIOTA KAHVILAITTEESEEN JA PUHTAUTEEN TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI ” Life is too short to drink bad coffee. KAHVI PÄÄTTÄÄ usein illallisen ja jättää ravintolasta asiakkaalle sen viimeisen maun. Country Manager Tiina Airola Oy Moccamaster Nordic Ab:sta huomauttaa, että valitettavan usein kahvi ei kuitenkaan ole samalla tasolla muun tarjooman kanssa. ”Usein tuntuu, että kahvi on vain ’se välttämätön musta juoma’. Ravin­ toloiden kannattaisi ehdottomasti panostaa kahvikoulutukseen – ja osana sitä laitteiden laatuun ja puhtauteen.” Airolan mukaan kahvilaitteisiin kertyvä rasva on hyvä puhdistaa sään­ nöllisesti clean drop ‑puhdistusaineiden avulla. Tämä parantaa kahvin makua ja lisää samalla laitteiden käyttöikää. Myös kalkinpoistoa varten on omat puhdistustuotteet. ”Jos kahvia säilytetään termosastioissa, niin myös niiden huolellinen puhdistus on tärkeää.” Ravintolakäyttöön suunnatut Moccamaster‑laitteet muistuttavat pal­ jolti kotitalouksille tarkoitettuja laitteita, mutta ovat luonnollisesti mitoituk­ seltaan suurempia. ”Kaikki Moccamasterit tehdään käsityönä Tecnivormin tehtaalla Hol­ lannissa. Laitteet on testattu European Coffee Brewing Centressä Nor­ jassa. Tärkeätä on muun muassa, että suodatinveden lämpötila sekä kah­ vin ja veden kontaktiaika on juuri oikea”, Airola mainitsee. Moccamasterin kehittänyt Gerard C.Smit on kiteyttänyt asian sano­ malla: ”Life is too short to drink bad coffee”. n 4/2015 proresto 47