proresto 4/2015 - Page 44

Laitteiden ikääntyessä vikojen määrä lisääntyy ja onnettomuuksia sat­ tuu myös puutteellisten huoltojen vuoksi. Joissakin maissa ongelmaan on havahduttu määräämällä otsonilmaisimet pakollisiksi kyseisiä järjestelmiä käyttäviin keittiöihin. daan luoda energiatehokkaita, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä niin ravin­ toloitsijoille, kokeille kuin hei 0