proresto 4/2014 - Page 47

ITELLAN ATERIAKULJETUSTEN tuotepäällikkö Jyri Westerholm kertoo, että Itella on vahvasti mukana tekemässä kunnallista ruokahuoltoa: yhtiö toteuttaa ateriakuljetuksia tällä hetkellä noin 100 paikkakunnalla Suomessa. ”Valtaosa Itellan hoitamista ateriakuljetuksista on julkisia hankintoja, ja sopimukset tehdään kuntien ruokapalveluiden kanssa. Ateriakuljetuksia valmistuskeittiöiltä jakelukeittiöihin suoritamme noin 80 paikkakunnalla ja annosateriakuljetuksia kotihoidon asiakkaille noin 50 paikkakunnalla”, Westerholm kertoo ja lisää, että ateriakuljetukset toteuttaa yksi toimija joka paikkakunnalla. kuten esimerkiksi ostosten tai kirjastokirjojen noutoja – tai muita lisäpalveluita, jotka auttavat kotihoidon asiakasta arjen sujuvuudessa. ”Näin asiakasta tuetaan selviytymään päivittäisistä arkisista toiminnoista kotona.” Mistä rohkeutta investointeihin? Malmi-Steel Oy:llä on ruokakuljetusasiakkaana noin 40 kuntaa ja 20 sairaalayksikköä. Niistä yli puolet käyttää Malmi-Steel Oy:n tarjoamaa ScanBox-ruoankuljetusratkaisua. Määrä on jatkuvassa kasvussa, kertoo toimitusjohtaja Timo Halonen. ”Asiakkaalle tärkeä laatu ja toimitusvarmuus saavutetaan hyvällä Keskuskeittiöt jyrää suunnittelulla, hyvillä kuljetussopimuksilla, katkeamattomalla kylmäViimeisten vuosikymmenten aikana trendinä on ollut, että kuntien ruoja lämminketjulla ja ergonomisilla, korkealaatuisilla ruoankuljetusvaukapalvelua tehostetaan siirtymällä suuriin keskuskeittiöinuilla”, Halonen määrittelee. hin ja keskitettyihin elintarvikehankintoihin, minkä seuEntäs sitten ne haasteet? - Halosen mukaan rauksena valmistuskeittiöiden määrä on supistunut. etenkin julkishallinnon ruokahuolto kärsii rahapuSamalla tuotantokeittiöt ovat suurentuneet korvaten kunlasta – mutta nyt jos koskaan pitää investoida, jotta Asiakkaalle tien pienet, yksikkökohtaiset keittiöt – ja valmistusmäärät pystytään tulevaisuudessa säästämään. tärkeä laatu ovat lisääntyneet kasvavan vanhusjoukon vuoksi. ”Kunnat kasvavat yhdistymällä ja ruoanvalmisItse ruuanvalmistus on muuttunut käsityövaltaisesta tus keskittyy. Ruoka kuljetetaan tarjoilupaikoille ja toimitusvarmuus toiminnasta teolliseksi prosessiksi, jossa yhdistellään joko jakelukeittiön kautta tai suoraan tarjoilulinsaavutetaan hyvällä komponentteja tarkan prosessikuvauksen mukaisesti. jastoon. Hyvä, kestävä, toimiva ja helppokäyttöiKuvaan kuuluu, että keittiöhenkilöstön määrä on vähennen ruoankuljetuskalusto on tässä ketjussa avainsuunnittelulla. tynyt – mutta samalla kuljetus- ja jakelutoiminta on kiihroolissa.” Halonen näkee, että investoimalla entistä tynyt ruokakuljetusten vuoksi. Joka puolella toimitaan tehokkaampaan toimintaympäristöön ja ruoankultiukkojen kustannuspaineiden alla säästötoimien lisäänjetukseen pystytään kutistuvienkin resurssien maanyttyä. ilmassa takaamaan maukas ja ravitseva ruoka kaikille ruokahuollon Kuntien keittiöille toimitusvarmuus korostuu kaikessa ostotoiminasiakkaille. nassa. Tänä päivänä keittiöiden varastotilat ovat rajalliset ja tuotanto perustuu jatkuviin toimituksiin. Ruokalistasuunnittelu ohjaa tilauksia ja ScanBoxin evoluutio elintarvikkeiden kierto varastoissa on jatkuvaa. Keittiöiden asiakasmääHalosen luotsaama Malmi-Steel on jo vanha kettu kuljetusbisnekrät saattavat hyvinkin olla satoja jokaisella ruokailukerralla ja elintarvikesessä: ruoankuljetus vaunuilla alkoi jo 1990-luvun alussa. ScanBoxin erien täytyy olla sovittuna aikana toimitettuna. neutraalivaunut olivat tuolloin kova sana ruoan ergonomisessa ja hygieenisessä kuljetuksessa; kuljetusetäisyyksien noustessa ja ruoan Ankkurina toimitusvarmuus lämpötilavaatimuksien kasvaessa kehitettiin ja tuotiin markkinoille lämRuokakuljetusten toimitusvarmuus on vankka lähtökohta Itellan palvemitettävät ScanBox-vaunut. luille. Westerholmin mukaan kaikki Itellan tarjoamat alueelliset ateria”Myöhemmin myös kylmänä kuljetettaville tuotteille, kuten salaakuljetukset ovat asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, jolloin kuljeteille ja meijerituotteille, lisättiin maksimilämpötilavaatimuksia. Tällöin tusaj