proresto 4/2014 - Page 26

Antoisaksi vuoropuheluksi yltävä vuotuinen kohtaaminen vai kysymyspatteriston rutiininomainen läpiluku? Kehityskeskustelut ovat monilla työpaikoilla jo vuotuinen traditio, mutta millaisiksi ne kokevat dialogin osapuolet, työntekijät ja esimiehet? Onko kehityskeskustelujen maine hyödyttömänä pakkopullana pelkkää huhupuhetta vai voisiko kehityskeskustelun nähdä rakentavana, molemminpuolisen motivoinnin välineenä? MITEN ON ravintola-alalla, haudataanko kiireeseen ja henkilöstön kiihkeään vaihtuvuuteen vedoten herkästi työntekijöitä hellan ja nyrkin väliin vai voisivatko kehityskeskustelut sittenkin maksaa vaivan ja irrottaa työtiimeistä entistä enemmän ytyä ja makua? Kaksi henkilöstön motivoinnin ja kehityskeskustelujen asiantuntijaa kertoo, miksi keskustelutaitojen oppiminen on niin tärkeää. ”Vaikka silloin tällöin kuuleekin työntekijöiden taholta mielipiteitä, että kehityskeskustelut ovat turhauttavia eivätkä johda mihinkään, ovat 24 proresto 4/2014 ne johtamisen kannalta todella tärkeä työkalu, joita eivät palaverit korvaa”, sanoo kouluttaja Anna-Maija Paananen Aikuisten oppimiskeskus Edupolista. ”Kehityskeskustelujen avulla voi avata ovia tulevaisuuteen ja nähdä, mitä on kenties odotettav \