proresto 4/2014 - Page 18

SOSIAALINEN VASTUU MUKANA ELINTARVIKEYRITYSTEN VASTUULLISUUSPALETISSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PAULIG / LASSE KELTTO Yritysvastuupäällikkö Leena Miettinen Paulig-konsernista kertoo, että vastuullisuus liittyy kaikkeen, mitä yritys tekee. Esimerkkejä asioista, joihin Pauligilla keskitytään, ovat ympäristöpuolella energiatehokkuus, jätteiden määrän vähentäminen, pakkausmateriaalien kehittäminen ja vastuullisessa hankinnassa, toimittajien sitoutuminen yhtiön eettisiin periaatteisiin ja jäljitettävyys. ”LISÄKSI MERKITTÄVIÄ asioita ovat ihmisten näkökulmasta hyvä työterveys ja -turvallisuus sekä mahdollisuus kehittyä työssä, tuki kahviviljelijöiden ammattitaidon kehittämiseen ja viljelijäyhteisöjen hyvinvointiin International Coffee Partners -toiminnan avulla”, toteaa Miettinen ja lisää, että tuotteiden ja palveluiden osalta tuotteiden laatu ja tuoteturvallisuus ovat avainasemassa. Pauligin sosiaalisen vastuun kriteerit pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen, jossa ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet ovat keskeinen osa. ”Edellytämme koko toimitusketjumme sitoutuvan eettisiin periaatteisiimme ja edistävän niiden mukaisia käytäntöjä. Hankintaketjumme on pitkä, joten myös haasteet ovat ketjun eri osissa erilaisia.” Parhaillaan yrityksessä testataan uudistettuja vastuullisen hankinnan toimintatapoja ja työkaluja, kuten toimittajakyselyitä ja -auditointeja, jotta sosiaalisen vastuun toteutumiseen voidaan entistä paremmin vaikuttaa. ”Esimerkiksi kahvin osalta tavoitteemme on, että kaikki kahvit ovat jäljitettävissä tilatasolle vuoden 2018 loppuun mennessä.” Tällä hetkellä jäljitettävyys tiloille on noin 40 % ja osuuskuntatasolle noin 90 %. 16 proresto 4/2014 Mehua vastuullisesti Tuotepäällikkö Nina Lindén Eckes-Granini Finland Oy:stä toteaa, että koska yritys valmistaa elintarvikkeita kuluttajille, vastuullisuusasteen on oltava erityisen korkea. ”Raaka-aineet valitaan tarkkaan valikoiduilta ja sertifioiduilta tuottajilta ja tehtaamme on IFS-auditoitu”, Lindén kertoo. Eckes-Granini Finland on mm. mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Lisäksi yritys on sitoutunut pakkaus- ja pakkausjätemääräysten valtakunnallisiin tavoitteisiin ja kuuluu Pakkausalan ympäristörekisteriin (PYR). Sosiaalista vastuuta kannetaan siten, että yritys hankkii käyttämänsä hedelmäraaka-aineet (Eckes-Granini-konsernin keskitetyn oston toimesta) kansainvälisen laadunvarmistusjärjestön SGF/IRMA:n auditoimilta toimittajilta. SGF/IRMA (International Raw Material Assurance) on globaali, mehualan yleisimmin käyttämä järjestö tuotteiden aitouden ja raaka-aineiden toimittajien eettisten valmistusolosuhteiden auditointiin. ”Eckes-Granini Finlandin tehtaalla Turussa tehdään vuosittain säännöllinen auditointi SGF:n toimesta. Näin varmistetaan raaka-aineiden aitous hedelmätilalta kuluttajapakkaukseen asti”, Lindén kertoo.