proresto 4/2014 - Page 16

Monet eurooppalaiset kunnat ovat paljon Suomea edellä sosiaaliKestävät hankinnat -hankkeen kahdeksassa pilotissa on järjestetty sesti kestävissä hankinnoissa. hankintavalmennuksia, joissa yrittäjät, ruokapalvelut ja hankinta-asianEsimerkiksi Malmön kaupunki on ottanut käyttöön riskimaahantuntija pohtivat yhdessä hankintaprosessin optimoimista kohdaltaan. kintojen auditoinnit ja tekee vastuuvalvonnassa yhteistyötä useiden ”Hankintaosaamisen kehittämisessä ajoitus on tärkeää: tärkein työ muiden kaupunkien kanssa. Vastaavasti München tarjoaa kaupuntehdään hankinnan valmistelussa ja itse tarjouspyyntö-tarjous-prosessi gin hankintayksiköille erillistä neuvontaa sosiaalisesta vastuullisuudesta on vain pieni osa. Hankinnan suunnittelu on hyvä aloittaa jo vähintään ja vaatii lukuisille riskimaatuotteille kolmannen osapuolen sertifiointeja. 1–2 vuotta ennen varsinaista tarjouksen jättöpäivää”, Husso neuvoo. Zürichissa toimittajat taas joutuvat allekirjoittaNäin jää aikaa miettiä, mitä tarkalleen halutaan maan vastuusitoumuksen ja San Sebastian on hankkia, mitä alueella olisi tarjolla ja mitä hankinvaihtanut aiemmin vapaaehtoiset vastuullisuustamenettelyä kannattaa käyttää. kriteerit pakollisiksi kaikille tarjoajille. Hankinnan kriteerien määrittämisessä näkyy Sosiaalisten Suomen ei kuitenkaan pitäisi olla ”tarkkailumyös kirjavia käytäntöjä. Ostajan tulisi miettiä kriteerien huomioon luokan” oppilas näissä asioissa, sillä jo hallitusperusteellisesti mitä haluaa ostaa: jos tarjouspyynohjelmassa linjataan, että sosiaaliset näkökohnössä lukee vain ”kala”, on epätodennäköistä, ottaminen on suurimmassa dat tulee