proresto 4/2014 - Page 15

”Ilman päätöstä sitoutuminen asiaan jää vajavaiseksi ja myös seuranta on vaikeampaa”, Husso toteaa ja muistuttaa, että meistä jokainen voi tehdä aloitteen esimerkiksi juuri oman kuntansa valtuustolle. Jäikö tarjous tekemättä? Vastuullisuusprinsiippien juurtumista hidastaa sekin, että hankinta nähdään hankalana ja vaikeana asiana. Paikalliset yrittäjät eivät usein edes jätä tarjouksia, koska kokevat prosessin niin ohdakkeiseksi. Husso näkee koulutuksen olevan avainasemassa tässä suhteessa: 4/2014 proresto 13