proresto 4/2014 - Page 14

Ostajan tulisi miettiä ” Halvin hinta ei määrää mukaisen ruoan – hankintaosaamisessa on perusteellisesti mitä Uusi laki tarkoittaa myös sitä, että arvoltaan merparannettavaa, toteaa Husso. kittävät hankinnat voidaan jakaa pienempiin osiin ”Yksi suuri haaste on strateginen päätökhaluaa ostaa. ja halvin hinta poistuu tarjouksen ainoana valintasenteko ja sen toteutumisen seuraaminen.” perusteena. Lisäksi kansallisen hankinnan kynEU- ja kansallisen tason linjaukset tähän ovat nysarvoa tullaan todennäköisesti nostamaan toki olemassa, mutta maakunta/kuntatasolla nykyisestä 30 000 eurosta. tarvitaan usein strateginen päätös (esimerkiksi kunnissa kunnanhallitukJulkisten ruokapalveluiden hankintaprosesseihin osallistuvien kestäsen päätös) lähiruoan käytön lisäämisestä ja sen toteutumisen seuraavien elintarvikkeiden – luonnonmukaisen, kasvispohjaisen tai sesonginmisesta. 12 proresto 4/2014