proresto 4/2014 - Page 12

Asiakkaiden mielenkiinto ruoan ympäristövaikutuksia ja eettisyyttä kohtaan lisääntyy jatkuvasti – ja ammattikeittiön ympäristövastuullinen toiminta voi olla merkittävä etu kilpailussa asiakkaista. Ympäristöasioihin panostaminen tuottaa keittiölle myös kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta. Julkisen sektorin puolella on panostettu kestävän kehityksen mukaiseen, vastuulliseen hankintapolitiikkaan. Paikalliset yrittäjät eivät ” usein edes jätä tarjouksia, koska kokevat prosessin niin ohdakkeiseksi. EKOCENTRIAN KESTÄVÄT HANKINNAT -hankkeen hankepäällikkö Hanne Husso katsoo, että oikealla tiellä ollaan – mutta tekemistä riittää yhä edelleen. ”Kun tulevaisuudessa ympäristövastuullisuus tullaan huomioimaan yhä enemmän julkisissa elintarvikehankinnoissa, raakaainevalinnat ja ruokalistasuunnittelu ovat avainasemassa”, hän linjaa. Valtiota kirittää Euroopan unioni, joka hyväksyi uuden hankintadirektiivin viime vuoden puolella. Tällä hetkellä on käynnissä kansallinen valmistelu, jota koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö. Uuden hankintalain pitäisi tulla voimaan Suomessa vuoden 2016 alussa. Lakiuudistuksen arvioidaan antavan paremmat mahdollisuudet hankkia lähialueen tuotteita, mikäli uudistuksen myötä hankinnassa osataan hyödyntää mm. ympäristövastuullisuutta ja sosiaalisia kriteereitä. ”Haasteena on kuitenkin se, ettei näitä mahdollisuuksia vielä tunneta eikä käytetä Suomessa”, toteaa Husso. Hankintakriteereissä voidaan ruotia myös elinkaarikustannuksia ja ottaa mahdollinen ympäristömerkki huomioon, mutta näistäkään ei olla totuttu jyvittämään pisteitä suomalaisissa hankintaprosesseissa. 10 proresto 4/2014