proresto 4/2013 - Page 63

CATENET – RATKAISU OPTIMAALISEEN HENKILÖTARVELASKENTAAN CATENET -OHJELMALLA voit ajantasaistaa keittiöhenkilömitoituk- integrointi esim. puhtauspalveluhenkilöstön kanssa saadaan ohjelmas- sen uusin normein. Tutkittu työaika on paras normi henkilömäärän las- ta sujuvasti. Ohj