proresto 4/2013 - Page 61

tai korkeintaan päiväksi. Kokousten yhteydessä harvemmin myöskään kin enemmän tarvitsemiensa tilojen räätälöintiin. Liewendahlin visios- yövytään. Silloin kun kokoukset venyvät useammalle päivälle, asiak- sa asiakas voi suunnitella tarvitsemansa tilan itsenäisesti palveluntar- kaat haluavat kuitenkin yöpyä neuvotteluti- joajan nettisivuilla olevan suunnittelusovel- lojen yhteydessä. luksen avulla. ”Ajan henki on tehokkuus. Ihmiset ovat ”Kokoustiloja vuokraavan yrityksen tu- kiireisempiä, eikä a