proresto 4/2013 - Page 50

YLI MILJOONA vierasta aistii talossa vuosittain eri alojen tuoreim- Messukeskuksen suurimmissa yleisötapahtumissa, kuten Kirja-, mat tuulet ja verkostoituu samalla satunnaisten tai suunniteltujen koh- Matka- tai Habitare-messujen aikaan talossa liikkuu väkeä parhaim- taamisten voimasta. Toimivien, tilaisuudesta toiseen taipuvien tilojen millaan monta kymmentä tuhatta. Eri messujen kävijäkunta on varsin pyörittämisessä riittää haasteita, etenkin kun valtava määrä asiakkai- heterogeenista, mikä etenkin ravintolapalvelujen osalta on nyt otettu ta edellyttää myös talon ravintolapalveluilta laatua, joustavuutta ja tä- entistä paremmin huomioon. nä päivänä sitä jotakin ekstraa, ripausta elämyksellisyyttä. Messukeskus vastaa nyt tarpeisiin ja jopa tiedostamattomiin toivei- ”Ravintolavalikoima laajenee, kun uudistusten lisäksi saamme viisi kokonaan uutta ravintolaa”, kertoo Messukeskuksen asiakaspalve- siin täydellisellä identiteetti-uudistuksella, jonka visuaalisen ilmeen ta- lujohtaja Veronica Krabbe. ”Kahvia ja sämpylää ei ole enää tarjol- kana on sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. la joka paikassa, vaan mieleistä syötävää voi etsiä esimerkiksi pizze- ”Identiteetti-uudistuksesta voi todella puhua, sillä uudistamme sa- riasta, viinibaarista, Olut&Vursti -pubista tai wok-ravintolasta jäätelö- malla kertaa sekä tiloja, palveluita, organisaatiota, yritysilmettä että baarin ja perinteisen kahvilan lisäksi. Ravintolatarjonta myös räätälöi- IT-järjestelmiä”, kertoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohta- dään messujen mukaan, sillä Lapsimessuilla käy hyvin erilainen yleisö ja Maria Mroue. kuin vaikkapa Vene- tai Moottoripyörä-messuilla.” ”K [