proresto 4/2013 - Page 40

KUVA: ACO-NORDIC OY ”Silloin sellaiset tuotteet, jotka ovat helposti puhdistettavia ja turvallisia käyttää, yleistyisivät varmasti nopeammin.” Suurkeittiöiden lattiakaivot pitäisi Mustosen mukaan puhdistaa vähintään kerran viikossa tai joskus jopa päivittäin, käytöstä riippuen. ”Tiivisteiden ja muiden kuluvien osien kunto pitäisi selvittää ehkä kerran vuodessa”, hän arvioi. Rasvanerottimia on monenlaisia, ja jotkut niistä toimivat täysin automaattisesti. ”Joka tapauksessa on tärkeää, että laitteista huolehditaan”, Mustonen painottaa. Rasvahormit on nuohottava Halton Oy:n ilmastointiasiantuntijan Mikko Liljebergin mukaan suurkeittiöiden ilmanvaihtoon on myös kiinnitettävä huomiota. Varsinkin ravintoloiden rasvahormit tarvitsevat paljon huoltoa. ”Vielä pari vuotta sitten määräyksissä todettiin, että rasvahormit olisi nuohottava kerran vuodessa”, Liljeberg selvittää. ”Sittemmin määräyksiä on kuitenkin tiukennettu. Nyt kanavien rasvoittumista pitäisi seurata ja huolehtia niiden nuohoamisesta tarpeen mukaan. ToSuurtalouskeittiön rasvanerottimet ja prosessisäiliöt voidaan sijoittaa esimerkiksi kellaritilaan. Säiliöt tyhjennetään tankkiautoilla. ki olisikin hyvä, että joku huoltomies seuraisi rasvan kertymistä hormeihin. Paljon riippuu siitäkin, onko kyseessä kuumennus- vai valmistuskeittiö.” Kun viemärijärjestelmän osat – kaivot ja viemärit – ovat terästä, ne voidaan puhdistaa höyryllä, joka poistaa sekä rasvan että bakteerit hygieenisesti ja ekologisesti. ”Esimerkiksi ruostumattomasta teräk- Joissakin tapauksissa hormien nuohousta tarvitaan ehkä jopa kolmen kuukauden väliajoin. ”Markkinoilla on erilaisia paloturvallisuutta parantavia laitteisto- sestä valmistettu muhviviemäri soveltuu hyvin höyrypuhdistukseen. Sen ja, esimerkiksi syklonisuodattimia. Niillä on hyvä rasvanerotuskyky, sijaan perinteinen muoviviemäri ei kestä höyrykäsittelyä”, Mustonen joten ne ehkäisevät ennalta kanavien rasvoittumista. Yksi vaihtoeh- selittää. to on ultravioletti- eli uv-suodatus. On myös olemassa KGS-järjestel- ”Rakennustavasta riippuen lattiakaivo voi olla teleskooppimallinen tai kiinteärunkoinen. Kaikki lattiakaivon osat ovat irrotettavissa ja puh- mä, jolla voidaan valvoa rasvan muodostumista hormiin”, Liljeberg luettelee. distettavissa. Tuotteiden on syytä olla myös paloluokitettuja ja testattuja. Keittiöissä on rasvaa ja kuumuutta, joten paloriski on todellinen.” Keski-Euroopassa on jo käytössä myös uudentyyppisiä, suurkeit- Optinen anturi valvoo kanavia KGS-järjestelmä voidaan asentaa joko jälkiasennuksena tai jo hor- tiöihin tarkoitettuja biojätteen käsittelyjärjestelmiä, joilla jätteestä voi- min rakennusvaiheessa. Laitteistoon kuuluu optinen anturi, joka mit- daan prosessisäiliössä erotella rasva, kiintojäte ja vesi. Lopputuote so- taa rasvanmuodostusta ilmanvaihtokanavassa. ”Laite antaa hälytyk- veltuu biodieselin raaka-aineeksi. Suomessa tällaisia järjestelmiä ei sen, kun nuohousraja on ylittymässä”, toteaa Liljeberg. ”Vanhoissa kiinteistöissä, joiden hormit voi- ole vi [0