proresto 4/2013 - Page 39

Me autamme luomaan tilan, jonne asiakkaasi haluaa palata yhä uudelleen! Tilatoteutukset ja kalusteratkaisut ravintoloihin, myymälöihin sekä muihin julkisiin tiloihin. Puh. 029 005 1111 info@metritiski.com www.metritiski.com Oikeanlainen rasvanerotin ehkäisee ongelmia sellaisia ollenkaan”, epäilee Mustonen. ”Periaate on, että rasva, öljy Tyypillisesti suurtalouskeittiöissä käytettävien lattia-altaiden ritilät ovat ja hiekka pitää erotella jätevesistä ennen kuin se päätyy kunnallistek- aina sähkökiillotettuja. niikan viemäriin.” ”Silloin ritilöiden hygieniataso pysyy hyvänä. Myöskään käyttötur- Rasvanerottimia valmistetaan sekä ulko- että sisäasennuksiin. ”Heinäkuun 1. päivästä 2013 lähtien käytettä- vallisuudesta ei tingitä. Kun kaivoissa on ir- vien rasvanerottimien on oltava määräys- rotettavat vesilukot, vesi ei jää seisomaan kaivon runkoon. Sekin on hygienian kannalta erittäin tärkeää”, sanoo Mustonen. Hänen mukaansa suurkeittiöiden rasvaviemäreissä tarvitaan toimivia rasvanerot- ”Monilla ammattikeittiöillä ten mukaan CE-hyväksyttyjä. Valitettavasti rasvanpoisto- ja tämäkään asia ei kiinnosta näköjään viran- käsittelyjärjestelmät ovat omaisia riittävästi. Markkinoilla on kaiken- puutteellisia.” laista tarjolla, ja laittomia ja puutteellisia timia, jotta ei enää tapahtuisi sellaisia va- järjestelmia asennetaan koko ajan”, Musto- hinkoja kuin Helsingin Asema-aukiolla pari nen harmittelee. vuotta sitten. Silloin viemäriin oli kertynyt niin paljon rasvaa, että jätevedet tulvivat viemäristä kadulle. Sotkun siivoaminen kesti kauan. Toimimattomat rasvanerottimet aiheuttavat paljon ongelmia myös ”Yleensä rasvanerotin asennetaan ns. rasvaviemärin päähän, mistä käsitelty jätevesi jatkaa kulkuaan kunnallisiin runkoviemäreihin. Erottimessa rasva nousee pintaan ja sakka laskeutuu pohjaan, ja vä- kuntien vedenpuhdistamoilla. ”Monilla ammattikeittiöillä rasvanpoisto- liin jäävä vesikerros voidaan tyhjentää viemäriin”, Mustonen selos- ja käsittelyjärjestelmät ovat puutteellisia. Kaikilla pienemmillä ei ole taa. 4/2013 proresto 37