proresto 4/2013 - Page 36

HUOLTO ON ELINTÄRKEÄÄ SUURTALOUSKEITTIÖISSÄ TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Huollon laiminlyönti suurkeittiöissä voi johtaa hormipaloihin tai viemärien tukkeutumiseen. Toisaalta keittiön pinnoille voi helposti kertyä bakteereja ja muita taudinaiheuttajia, joten sekä laitteistojen että pöytä- ja lattiapintojen on oltava helposti puhdistettavissa. Karstan ja rasvan kertymistä viemäreihin ja rasvahormeihin voidaan oikealla tekniikalla ehkäistä ennalta. SUURTALOUSKEITTIÖISSÄ TARVITAAN toimivaa, tehokasta ja hygieenistä vedenpoistoa. Niin työturvallisuus- kuin hygieniasyidenkin takia likavesi on saatava nopeasti pois lattioilta. ”Linjakuivatusjärjestelmillä saadaan keittiöön tehokas vedenpoisto. Tällaiset järjestelmät parantavat hygieniaa ja ovat käyttäjäystävällisiä”, myyntipäällikkö Anssi Mustonen ACO-Nordic Oy:stä vakuuttaa. Mustosen mukaan ACO valmistaa ja markkinoi kokonaisia vedenpoistojärjestelmiä ainoana valmistajana Euroopassa. ”Suurkeittiöille toimitamme esimerkiksi lattiakaivoja ja -altaita. Suunnittelemme jonkin verran keittiöiden järjestelmiä, mutta emme asenna niitä itse”, kertoo Mustonen. 34 proresto 4/2013