proresto 4/2013 - Page 33

vuoden suomen kielen opinnot. Valinnassa painaa myös se, kuinka Valmistuneet ovat kysyttyä työvoimaa kiinnostuneita hakijat ovat kokin ammatista. Edellinen monikansallinen kokkiryhmä valmistui touko-kesäkuun vaih- ”Hakijalla on oltava hyvä terveys, jot- teessa 2013. Ja ainakin puolet kurssilaisista ta hän voi tehdä työtä ravintola-alalla. Kut- on jo vakituisessa kokin työssä. summe hakijat aluksi tutustumaan henkilöstö- ”Valinnassa painaa myös ravintolan työvuoroon yhden päivän ajaksi. se, kuinka kiinnostuneita sin monet ovat saaneet omalta alaltaan vaki- Samaan aikaan näitä ’koulutukseen tutustu- hakijat ovat kokin tuista ansiotyötä. Myös työnantajat ovat olleet jia’ voi olla 2–3 kerrallaan. Näin hakijat saavat heti alkuun oikean käsityksen siitä millais- ammatista.”