proresto 4/2013 - Page 22

”Asia on silti niin tärkeä, että uusien tuotteiden myötä on hyvä taa ihan kotikonstein. Yleensä fyysinen aktiivisuus parantaa ruokaha- taas herätellä ihmisiä ottamaan proteiini aktiivisesti huomioon esimer- lua, ja myös ikääntyneen on hyvä liikkua oman kunnon mukaan. Jo kiksi ruokalistoja ja reseptiikkaa suunniteltaessa”, Tolonen pohtii. Hä- pienikin puuhailu kotioloissa tai verkkainen voimistelu voi herätellä nen mukaansa esimerkiksi palvelutaloihin on ruokahalua ja liikkuminen auttaa myös vat- väsymättä vietävä viestiä proteiinin tärkey- san toiminnassa. destä, sillä sieltä löytyvät ne kädet, jotka te- ”Puolet tarvittavasta kevät ruoan ja annostelevat sen – ja tarvittaessa syöttävät. ”Palvelutaloilla on suuri vastuu sen suh- proteiinista saa aika kätevästi maitotuotteista.” teen, mitä he tarjoavat.” Jos sää sallii, myös ulkoilu on hyväksi ruokahalulle. Raikas ilma tunnetusti lisää ruokahalua sekä vahvistaa lihaksia – ja tietysti ulkoilma piristää myös mieltä. Kaikenlaisessa valistuksessa ja tiedottamisessa Keso ja Tolonen haluaisivat kuiten- Omaiset mukaan yhteiseen rintamaan kin välttää sen, että sormi pystyssä saarnataan ja syyllistetään. Pa- Kotona asuvat vanhukset taas tulisi tavoittaa muilla keinoin. Keson rempi lähestymistapa on puhua mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista, mukaan omaiste