proresto 4/2013 - Page 13

RAY:n rahoittama tutkimus liittyi Suomen muistiasiantuntijat ry:n Ravitsemus muistisairaan kodissa -hankkeeseen. Tutkimukseen osallistui 99 yli 65-vuotiasta pariskuntaa Vantaalta, Espoosta ja Helsingistä. Tutkimuksen oppeja halutaan jalkauttaa edelleen helmikuussa 2013 perustetun Gery ry:n kautta. Kokkauskursseille, mars! Toinen Suomen muistiasiantuntijoissa toteutettu projekti on Söin muistaakseni, jonka keskeisenä tavoitteena oli levittää tietoa ravitsemuksesta, aivoterveydestä sekä muistisairauden ennaltaehkäisystä ravitsemuksen keinoin. Hankkeen johtoajatuksena oli aktivoida ikääntyneitä ja antaa heille tietoa ravitsemuksen merkityksestä terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn säilyttämisessä. 4/2013 proresto 11