proresto 4/2013 - Page 12

”Kananmuna on aminohappokoostumuksensa sekä imeytyvyyden osalta parasta proteiinia (NPU-arvo 94).” tä sai tutkimuksen alkaessa liian vähän energiaa ravinnostaan. Kun C-vitamiinia kehiin ruokavalio oli yksipuolinen, proteiinin ja suojaravintoaineiden saanti Ravitsemusohjauksessa tutkittaville annettiin käytännöllisiä ehdotuksia. jäi vähäiseksi. C-vitamiinin saanti jäi suosituksiin verrattuna alhaisek- Esimerkiksi C-vitamiinin saannin turvaamiseksi suositeltiin tuoreita mar- si noin puolella tutkittavista. Myös foolihapon saanti jäi suositeltua joja, kasviksia ja hedelmiä sekä tuoremehua aamupalalle. Jos tutkitta- pienemmäksi jopa yhdeksällä tutkitulla kymmenestä. Kalsiumin saan- van ravitsemustila oli heikentynyt eivätkä ehdotetut muutokset ruokava- ti oli kuitenkin keskimäärin riittävää, koska useimmat käyttivät maito- lioon onnistuneet, ehdotettiin täydennysravintovalmisteiden käyttöä. tuotteita. ”Keskeisin havainto tässä kohtaa oli, että suojaravintoaineita tarvitaan lisää, samaten kuin ohjausta ja tukea”, summaa Suominen. Heikoin tilanne oli niissä perheissä, joissa puolisohoitaja oli mies: Täydennysravintovalmisteiden liittäminen osaksi ruokavaliota onnistui lähes poikkeuksetta hyvin ja niiden – sekä ruokavalioon lisätyn proteiinin – avulla saatiin tutkittavien voimat palautumaan odotettua nopeammin. ”Täydennysravintovalmisteista saatiin hyviä kokemuk- näissä perheissä näyttäisi olevan eniten tarvetta ja myös kiinnostusta sia myös ylipainoisten tutkittavien ravitsemustilan parantamisessa, kun ravitsemusneuvontaan, yksinkertaisiin ruoanlaitto-ohjeisiin sekä ruoan- heillä oli puutetta proteiinista ja suojaravintoaineista”, Suominen ker- valmistuskursseihin. too. 10 proresto 4/2013