proresto 3+4/2018 - Page 49

tuotteista. Muun muassa tästä syystä kahvin hinnan piteisiin koko ketjussa. Näin taataan, että laadukasta kahvia vaihtelu heijastuu suuntaan ja toiseen. Ilmastonmuutos ei on tulevaisuudessakin. luonnollisestikaan tätä vähennä. Tanhuanpää huomauttaa, ”Monet yritykset ovat tehneet todellisia tekoja tähänkin että ilmastonmuutoksen myötä myös tuholaiset sekä kasvi­ asti. Silti vastuullisuus on nyt yhä korkeampi prioriteetti. Sitä sairauksien ehkäiseminen vaativat erityistä huomiota. tehdään yhä näkyvämmäksi ja toisaalta se myös todentaa ”Ilmastonmuutoksen vuoksi nousevat lämpötilat ja kaikkea, mitä vastuullisuuden ympärillä tehdään.” vähenevät sademäärät ovat kahvintuotannon kannalta haaste. Myös vastuullisuuden osalta tähän pyritään yrityksissä Kuluttajalla on oma vastuunsa kiinnittämään huomiota yhä enemmän. Kahvin viljeleminen on kahvintuotannossa tietysti oma asiansa. Tutkimusta tarvitaan ilmastonmuutokseen Lopuksi Tanhuanpää mainitsee kiertotalouden. Se liittyy sopeutumiseen. Kahvinviljelyssä resurssiviisas vedenkäyttö vahvasti kahvintuotantoketjuun sekä kulutukseen. Puhutaan korostuu.” energiasta ja sen käytöstä. Tapa, jolla kuluttaja valmistaa On myös olemassa erilaisia sertifiointeja, esimerkiksi Reilu kahvin on vastuullisuuteen liittyvä asia siinä missä kauppa, Rainforest Alliance ja monia muita. Näiden lisäksi tuotantokin. Sitä kautta kuluttaja heijastuu toiminnallaan koko Tanhuanpää mainitsee sitoumukset ja ohjelmat, joissa kahviala kahvikulttuuriin. on mukana ja kehittämässä kahvia viljelevien paikallisia oloja – kaikkea sellaista, mitä ei kahvipakkausta katsoessa näe. ”Kuluttajat ovat vaativampia, mutta toisaalta kahvia vilje- ”Mikä on vastuullisin tapa valmistaa kahvia?” pohtii Tanhuanpää. Muutaman vuosikymmenen aikana kahvinkulutuksen levien olosuhteet muuttuvat yhä vaativammiksi. Se, että laadu- on ennustettu lisääntyvän voimakkaasti. Sen kasvaessa on kasta kahvia on jatkossakin saatavissa, vaatii paljon. Oloihin, vaadittava ponnisteluja, jotta hyvälaatuista kahvia saadaan viljelytekniikkaan sekä lajikkeisiin on panostettava paljon.” tulevaisuudessakin. Kahvinkulutuksen lisääntyessä on Tanhuanpään mukaan kahviteollisuus tiedostaa, että sen on panostettava entistä enemmän erilaisiin vastuullisuustoimen- huolehdittava siitä, ettei sademetsiä ilmastonmuutoksen myötä raivata kahvinviljelyalueiksi. n 3–4/2018 proresto 49