proresto 3+4/2018 - Page 46

Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies Marleena Tanhuanpää. ” Kuluttajalle on oltava rehellinen. VASTUULLISUUS ON yhä kasvava käsite kulutuksessa. Se kuluttajien kiinnostus ja tiedostavuus. Esimerkiksi Euroopan on yritysten selkeä pyrkimys ja vaikuttaa kuluttajien ostopää- kahvi­liitto eli European Coffee Federation totesi, että tökseen huomattavissa määrin. Vastuullisuus näkyy myös kah- vastuullisuus on selkeä kahviteollisuuden trendi. Se otetaan vikulttuurissa. Alkuperämaakahvit ovat oma vastuullisuutta yhä laaja-alaisemmin huomioon molemmin puolin – niin korostava ilmiönsä, joka on rantautunut myös marketteihin. yrityksen kuin kuluttajan näkökulmasta”, kertoo Tanhuanpää. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden ja raaka- aineiden alkuperästä. Se on toivottu suunta: vastuullisuus on Vastuullisuudella varmistetaan kahvikulttuurin suuntaus, johon vieläkin useampi saisi perehtyä kahvintuotannon jatkuvuus tai ainakin haksahtaa. Vastuullisuus on hyvin moninainen asia. Kyseessä eivät Vastuulliseen kahviin voi tutustua esimerkiksi brändien ole ainoastaan kahvia viljelevien olot, vaan siihen liittyy kautta. Isojen kahvitalojen valikoimaan kuuluu yhä enemmän monia muitakin puolia. Vastuullisella toiminnalla pyritäänkin alkuperämaakahveja perinteisten merkkien rinnalla. Vastuulli- varmistamaan, että kahviketjun kaikki osapuolet menestyvät suus tiedostetaan myös kahviteollisuudessa, ja alkuperämaa- jatkossa, ja että kuluttajilla on mahdollisuus nauttia kahvista kahvit ovatkin eräänlainen heijastuma tästä. myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos näyttelee tähän liittyen Muiden alojen tavoin myös kahviteollisuudessa on uudistuttava. On tarjottava erilaisia tuotteita, makukokemuksia, ja toisaalta on oltava kuluttajalle rehellinen. hankalan suurta roolia. Vastuullisuus on Tanhuanpään mukaan kahvi­teollisuudessa ansaitusti korkeimmalla sijalla. ”Kahviteollisuus näkee, että vastuullisuus on noussut Kahviketju viljelijöiltä kaupan hyllylle on pitkä, mutta siitä yritysten ykkösasiaksi, sillä vastuullisuuskriteerit tarkentuvat huolimatta kuluttajan tulee tietää, mistä hänen kahvinsa on koko ajan. Toiminnan läpinäkyvyys ja todentaminen ovat kotoisin. Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies Marleena entistä tärkeämpiä asioita”, toteaa Tanhuanpää. Tanhuanpää painottaa kahviteollisuuden näkökulmasta Hän pitää vastuullisuutta myös tietynlaisena trendinä, joka tekoja ja toimintaa, mutta myös sanojen merkitystä. Kaiken tuskin on kahviteollisuudessakaan ohimenevä ilmiö. Siihen kerrotun on oltava totta, oli kyse kahvin alkuperästä, kiinnitetään enemmän huomiota kuin aiemmin. Vastuullisuus ja vastuullisuustoimista tai mistä tahansa. siihen liittyvät toimet on otettava huomioon koko kahviketjussa. ”Kuluttajan kaipuu kahviaan kohtaan rinnastuu täysin kahvikulttuuriin. Kahvivalikoima on laajentunut, samoin 46 proresto 3–4/2018 Se on todellisia tekoja pelkän sanahelinän sijaan. Tässä Tanhuanpää ei näe vaihtoehtoja.