proresto 3+4/2018 - Page 37

” Mistään ei varsinaisesti ole tarvinnut luopua. Laurea-ammattikorkeakoulun kolmessa pisteessä ja Vaasan Åbo Academissä. ”Meidän oli helppo aloittaa siitä päästä, koska korkea- koulujen ravitsemussuositukset olivat käytännössä samat kuin Sydänmerkissä”, kertoo Katja Peränen.      Jahka opiskelijasegmentti oli otettu haltuun, ISS Palvelut jalkautti konseptin kahteen henkilöstöravintolaan. Valimotie 9–11:n ”Sydänmerkki-keidas” Fero on uusin tulokas terveysrin- tamaan, mutta viimeiseksi se ei jää. ”Syksyllä käynnistyvät Sydänmerkki-lounaat tietyissä kou- luissa ja päiväkodeissa”, kertoo Peränen ja paljastaa, että kuntasektorilla on paljon kiinnostusta Sydänmerkki-ruokailua kohtaan. ”Meillä on viime kädessä tavoitteena, että jokaisessa pai- kassa missä tarjoamme ruokaa, meillä on mukana myös se yksi Sydänmerkki-ateria joka päivä”, hän linjaa. Maku eka, maku vika Peräsen mukaan yritysten keskuudessa Sydänmerkki ei ole ihan niin tunnettu juttu kuin kuntapuolella, mutta tilanne on muuttumassa. Sami Eriksson on samoilla linjoilla: Sydänmerkki tulee kyllä yleistymään ja rajusti, kunhan se vain opitaan tun- temaan – ja ihmiset osaavat vaatia Sydänmerkki-vaihtoehtoa työpaikkaruokalaansa. Eriksson katsoo, että terveellisyyden lisäksi taistelu voite- taan makukärjellä: se, miltä ruoka maistuu, on viime kädessä ratkaiseva tekijä. ”Terveellisen ruoan pitää olla hyvää ja makua pitää olla”, hän toteaa ja lisää, että konseptiin kuuluu sekin, että ravin- tolahenkilökunta osaa vastata Sydänmerkki-aterioihin liitty- tointi työntekijöiden terveyteen. ”Lisäksi terveellinen lounasruo- viin kysymyksiin. Toiminta on palvelulähtöistä siten, että asiak- kailu vaikuttaa itse työn sujuvuuteen ja tuloksiin sekä vähentää kaille halutaan taata paras mahdollinen terveellinen ruokailu- omalta osaltaan sairauspoissaoloja.” kokemus. Päivittäin toistuvana rutiinina työpaikkalounas tarjoaa vuo- ”Esimerkiksi yrityksille Sydänmerkki avaa uusia mahdolli- den aikana yli 200 mahdollisuutta edistää henkilöstön ter- suuksia työpaikkaruokailun toteuttamiseen ja tuo ihan selkeästi veyttä – ja itseasiassa varsin monelle työpäivän aikana nau- lisäarvoa”, Eriksson uskoo. tittu lounas on päivän ainoa lämmin ruoka. Totta on sekin, että työpaikkalounaan äärellä kohdataan usein myös heitä, joita Sydänmerkki ei rajoita muut työhyvinvointipanostukset eivät tavoita tai sanottavasti lii- Dona Talikka toteaa, että nyt kun Sydänmerkki-ateriat ovat jo kuta. juurtuneet osaksi arkea Ferossa, on huomattu, että mistään ei varsinaisesti ole tarvinnut luopua. Sydänmerkki ensin opiskelijoille ”Sydänmerkki ei rajoita millään tavalla. Me kierrätämme ISS Palvelut ja Sydänliitto ovat tehneet yhteistyötä Sydänmerkkiä päivittäin niin, että välillä se on kotiruoka, Sydänmerkki-kärjellä itse asiassa jo ennen ravintola Feroa. välillä keitto ja välillä kasvisruokakin. Näin me pystymme huo- Syksyllä 2017 aloitettiin Sydänmerkki-aterioiden tarjoaminen mioimaan kaikki ruokailijaryhmät.” n 3–4/2018 proresto 37