proresto 3+4/2018 - Page 27

”Oma lukunsa on tietysti upeat DUX-sängyt”, lisää Laine. Huoneita on viittä eri kategoriaa alkaen Cozy Studio -tasosta päätyen St. George Suiteen. Tinkimättömästä tavoit- teesta luoda uudenlainen hotellikokemus käy esimerkkinä edul- lisimpien huoneiden taso: Cozy Studiossa esimerkiksi ääni- maailma ja valaistus ovat muokattavissa täysin vieraan omien mieltymysten ja toivotun tunnelman mukaan. Vahva designkärki Designkokemusta luovat kansainvälisten kokoelmien kalusteet. Cozy Studioiden, kuten muidenkin huoneiden, taide­teokset ovat tarkasti mietitty ja tulevat suomalaisten eturivin abstrak- tin taiteen tekijöiltä. Huoneista löytyy Juhana Blomstedtin, Ernst Mether-Borgströmin sekä Lars-Gunnar N ­ ordströmin litografioita. Hotellikonseptin suunnittelusta ja kulttuurisisällöistä vas- taa Mirkku Kullberg; hotellin arkkitehtuurista vastaa Arkkitehti­ toimisto Arkval Taite Oy /Pervin Imaditdin ja sisustusarkkiteh- tuurista Sisustusarkkitehtitoimisto Carola Rytsölä Oy. Yli 30-vuotisen uransa aikana Carola Rytsölä on toteutta- nut paljon hotelliprojekteja, mutta myöntää, että St. George on erityisen hieno tapaus pitkällä listalla. Koko tiimiä kieh- toi St. Georgen ideologia, jossa luksuksen ja laadun käsitteitä lähestyttiin uudenlaisella tavalla. ”Tästä haluttiin projekti, jossa hyvinvointia ja ylellisyyttä tuodaan esille tavalla, joka ei ole huutavaa”, hän kuvailee. Nykypäivän luksusta – esimerkiksi kiireisen bisnesmatkus- Vallila Contract valikoitui poikkeuksellisen vaativaan projektiin mukaan vankan kokemuksensa ja resurssiensa perusteella. Yritys toimitti hotelliin muun muassa verhot ja kokolattiamatot. tajan näkökulmasta – on hälyn ja turhan eliminointi, jotta mieli voi levätä ja latautua. ”Asiakas voi olla hotellissa rauhassa, Logistiikka haltuun! kun tekniikka on piilotettu ja selkeä käyttää. Jäljelle jää nautti- Materiaalivirtojen ohjaaminen Helsingin keskustaan on taito- minen”, Rytsölä toteaa ja kertoo soveltaneensa projektissa kol- laji sekin, ja pullonkauloja syntyy helposti. Vallila Contract tar- men K:n periaatetta: käytännöllisyys, kestävyys ja kauneus. josi omia varastointiresurssejaan asiakkaan käyttöön, jotta ”Kun mikään ei ärsytä, ja kaikki toimii myös esteettisellä tasolla, ollaan hyvällä tiellä.” hommat saatiin rullaamaan optimaalisesti. ”Hyödynsimme meidän Tuusulassa olevaa varastoa, jotta logistiikka saatiin toimimaan. Esimerkiksi sängyt varastoitiin, Joka huone on erilainen kunnes oli aika kantaa ne sisään hotelliin ja asentaa Kun Kämp Collection otti yhteyttä Rytsölään, sisustusarkkitehti huoneisiin.” halusi toteuttaa työn arvokasta kiinteistöä ja sen historiaa kun- Vallila Contractin tuoteportfolio on vahvasti edustettuna nioittaen. Hotel St. Georgen rakennuskokonaisuuden van- hotellissa: osa kiintokalusteista, verhot, kokolattiamatot, himmat osat ovat itse asiassa 1840-luvulta, mutta sen tunne- tapeteista valtaosa, sängynpäädyt… Aina ei asiakkaana ollut tuin osa, jonka suunnitteli arkkitehti Onni Tarjanne, valmistui suoraan Kämp Collection, vaan myös urakoitsija Consti luotti vuonna 1890. Vallila Contractin tekemiseen ja tuotteisiin. ”Hotellin ikä näkyi muun muassa siinä, että kaikki huoneet ”Kyllä me tässä projektissa olimme aika syvällisesti ovat erilaisia, joten ne piti suunnitella jokainen omista lähtö- mukana, kun ajatellaan että tavallisesti tilanne on pikemminkin kohdistaan. Silloin palapeli alkoi aina alusta”, hän kuvailee. se, että asiakas valitsee meiltä tuotteen tai kaksi.” Kalustetoimittajalta vaadittiin tässä yhtälössä poikkeuksel- lista joustavuutta. Vallila Contract valikoitui mukaan, koska yri- Tiimi toimii tyksellä on vankka maine hotellien hovihankkijana ja runsaat Bernerin mukaan pitkään jatkunut yhteistyö Kämp Collectionin resurssit. Vallila Contractin toimitusjohtaja Miku Berner myön- kanssa sai nyt ikään kuin kruununsa: tää, että haaste oli melkoinen: ”Olemme toimittaneet paljon tuotteita Kämp Collectionin ”Aikatauluissa pysyminen vaati hyvää suunnittelua ja hotelleihin vuosien varrella ja aina johtotähtenä on ollut tuoda toteutusta, koska joka huone oli erilainen ja esimerkiksi kaikki asiakkaalle mahdollisimman hyvä, helppo ja toimiva ratkaisu. ikkunat mitattava erikseen”, Berner toteaa. St. George sopii tähän jatkumoon upealla tavalla.” 3–4/2018 proresto 27