proresto 3+4/2017 - Page 71

BARISTAINISTITUTE.COM KOKOAA BARISTAT YHTEEN KUVAT: PAULIG BARISTAKULTTUURI EI ole pelkkää kahvin valmistamista, vaan jatkuvaa uuden oppimista ja tiedonhakua. Uudella baristojen kotisivulla vierailijat opastetaan tuoreimpien kahvireseptien ja mielenkiintoisimpien valmistustekniikoiden pariin. Baristainstitute.com on samanaikaisesti blogi ja baristayhteisö. Baristainstitute.com-sivuston artikkelit perehdyttävät baristan elämäntapaan ja kahvien taustoihin. Se on kansainvälinen kahvimedia, kahvitrendien koti ja kaikkien baristojen kohtaamispaikka. Siellä Paulig Barista-instituutin kouluttajat seitsemästä eri maasta blogaavat maailman kahvitrendeistä ja opastavat paikalle ajankohtaisiin kahviloihin ja kahvitapahtumiin. Heillä on loputon intohimo jakaa kahvitietoa ja osaamista eteenpäin. Jos kaipaat kahvijuomavalikoimaan vaihtelua, löydät sivustolta kaikki viimeisimmät kahvidrinkkireseptit. Löydät Baristainstitute.com’sta myös kahvikalenterin, jonka avulla on helppo suunnitella teemapäiviä kahvin ympärille. Osaksi intohimoisten baristojen yhteisöä pääsee esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen tai seuraamalla sivustoa sosiaalisessa mediassa. n Lisätietoja: www.baristainstitute.com, Facebook: Baristainstitute, Instagram: @baristainstitute TCPOS – JOUSTAVA KASSAJÄRJESTELMÄ HAASTAVIIN MYYNTIYMPÄRISTÖIHIN SVEITSILÄINEN TCPOS-OHJELMISTOPERHE tarjoaa helppoja, monipuolisia ja joustavia työkaluja kas- sapisteiden ja myyntiympäristöjen hallintaan. Järjestelmän moduulit, rakenne ja rajapinnat mahdollistavat TCPOS:lle tunnusomaisen korkean mukautettavuuden. Nykyaikainen kosketuskäyttöliittymä minimoi henkilökunnan koulutuk- seen menevän ajan, joten uuden järjestelmän käyttöön- otto on nopeaa. Ratkaisu on skaalautuva ja sillä voidaan toteuttaa myyntiympäristöt kymmenistä kassapäätteistä aina tuhan- sien kassapisteiden verkkoihin. TCPOS:lla voidaan toteut- taa esimerkiksi tilaus- ja maksukioskeja, tilausjärjestelmiä (web/mobiili), kanta-asiakkuuksien ja promootioiden hal- lintaa; toisaalta se on integroitavissa saumattomasti lähes kaikkiin asiakkaan digitaalisiin järjestelmiin. ­Integraatiot ja mukautukset toteutetaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa, tarvittaessa jopa ns. ”avaimet käteen” -periaat- teella. Useat ravintola- ja myymäläketjut luottavat jo nyt Suo- messakin TCPOS-järjestelmään ja ratkaisua käytetään täällä sadoissa toimipisteissä. Maailmanlaajuisesti tyytyväi- siä TCPOS-asiakkaita on yli 10  000. Pohjoismaissa TCPOS:ia edustaa Acrelec, joka tar- joaa monipuolisia digitaalisia ratkaisuja erityisesti HoReCa -sektorille. Ranskalaislähtöinen konserni toimii ympäri maailmaa, mutta periaatteena on palvella kunkin maan asiakkaita paikallisella kielellä ja paikallisen kulttuurin tun- tien. Niinpä myös Suomessa toimii ja palvelee asiantun- tevasti paikallinen Acrelec Finland Oy. Tuotteistoon kuu- luu muun muassa kassajärjestelmiä, tilaus- ja infokioskeja, autokaistaratkaisuja, asiakaspaikanninjärjestelmiä, toimis- tojen tietotekniikka ja tukipalvelut. n Lisätietoja: www.acrelec.fi ja www.tcpos.fi 3–4/2017 proresto 71