proresto 3+4/2017 - Page 63

” Kestotuotteen kääntöpuoli voi olla pahimmillaan kestämätön. Fiblon Oy:n markkinointijohtaja Anne Ekbergin mielestä on vanhanaikainen ajatus, että korkeatasoisessa ravintolassa lautasliinojen pitää olla kankaisia. RAVINTOLOISSA KANKAISEN lautasliinan käyttöikä voi jäädä lyhyeksi liinaan tulleiden veitsen viiltojen, haastavien tahrojen tai rispaan- tuneiden reunojen takia. Lisäksi esimerkiksi puuvillaisen lautasliinan val- mistusketju on haastava. Puuvilla ei ole lähituote ja usein ei ole var- muutta, miten ja millaisissa olosuhteissa puuvilla on viljelty, kangas val- mistettu ja liina ommeltu. Kestotuotteen kääntöpuoli voi olla pahimmillaan kestämätön. Kertakäyttöinen lautasliina ei välttämättä ole huono valinta, jos se on valmistettu ja käytetään kestävällä tavalla. Porilainen Fiblon Oy valmistaa ekologisia kertakäyttötuotteita muun muassa ravintoloiden, kahviloiden ja hotellien tarpeisiin. Tarjolla on esimerkiksi lautas-, aterin-, vitriini- ja korilii- noja. Tuotteiden raaka-aineet tulevat suomalaisista metsistä ja ovat uusiu- tuvia. Tuotannossa käytetään vihreää energiaa ja sitä kulutetaan mahdolli- simman vähän. Fiblon mittaa myös hiilijalanjälkeään. ”Ekologisuuden kannalta on kuitenkin tärkeintä, että asiakkaalla on käytössä oikea tuote, oikeassa käyttötarkoituksessa. Usein lautaslii- noja valitessa mietitään liikaa hintaa, vaikka liinat ovat yritykselle koko- naiskuvassa vain pieni kuluerä”, Fiblonin markkinointijohtaja Anne Ekberg sanoo. Kertakäyttöistä lautasliinaa valitessa on huomioitava monta asiaa. Minkä kokoinen liina sopii kyseiseen tilanteeseen tai ravintolaan? Pitääkö liinan olla ohut vai paksu? Miten liina on taitettu, eli tehdäänkö pöytään valmis kattaus vai ottaako asiakas liinan itsepalveluna? Personoidaanko tuote esimerkiksi yrityksen logolla tai jollakin muulla tavalla? Käytetäänkö liinaa esimerkiksi lasinalusena, kateliinana, vitriinissä tai lautasten välissä? Kuinka monta lautasliinaa yhden asiakkaan halutaan käyttävän? 3–4/2017 proresto 63